Losowanie 26.11.2021 godzina 21:00 : https://www.youtube.com/watch?v=6afzj6e-DdA

Dzień pierwszy – 27.11.2021

Dzień drugi – 28.11.2021