Najlepszy młody Judoka 2008 – Regulamin Konkursu


KONKURS ZAKOŃCZONY

 1. Organizatorem konkursu jest niekomercyjny Serwis Informacyjny Judo dostępny pod adresem https://judoinfo.pl.
 2. W konkursie mogą brać udział judocy w następujących kategoriach:
  1. Dzieci (dziewczyna, chłopak) rocznik 96/97
  2. Młodzicy, Młodziczki rocznik 94/95
 3. Zawodników zgłasza Klub Sportowy. Każdy klub może zaproponować maksymalnie 4 zawodników każdy w innej kategorii (kategoria dzieci – chłopak i dziewczyna, kategoria młodzicy – młodzik i młodziczka)
 4. Podczas zgłoszenia należy podać następujące informacje (szablon zgłoszenia dostępny na stronie):
  1. Imię i Nazwisko kandydata/kandydatki,
  2. Kategorię wiekową (dziecko, młodzik),
  3. Nazwę Klubu Sportowego,
  4. Miasto w którym zarejestrowany jest klub sportowy,
  5. Nazwisko i imię zgłaszającego i jego funkcję w klubie,
  6. Krótka charakterystyka zawodnika, podejście zawodnika do treningów, aktywność na treningu, sumienność i postawa sportowa zgodna z duchem judo,
 5. Charakterystyki zawodników, wraz z danymi zgłaszających będą publikowane w serwisie.
 6. W przypadku zgłoszenia większej ilości zawodników (patrz pkt 3), zgłoszenie może zostać unieważnione.
 7. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@judo.tgory.pl
 8. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie wysłany mail weryfikacyjny, wraz z regulaminem. Jego odesłanie będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na publikację danych zwartych zgodnie z pkt 4 i 5.
 9. Zgłoszenia zawodników do konkursu trwają do 10 stycznia 2009 roku.
 10. Głosowanie na zawodników rozpoczyna się 11 stycznia 2009 roku a kończy 31 stycznia 2009 roku.
 11. Głosujący musi posiadać/założyć konto w Serwisie Informacyjnym Judo https://judoinfo.pl i podczas głosowania musi dla weryfikacji podać login do serwisu oraz mail aktywujący konto.
 12. Podczas głosowania należy wytypować dokładnie trzy nazwiska dla każdej kategorii i zakwalifikować je do 1, 2 i 3 miejsca. Wytypowane w ten sposób kandydatury otrzymają odpowiednio 5, 3 i 1 punkt.
 13. Głos uważa się za ważny gdy zostaną w każdej kategorii wytypowane 3 nazwiska zgodnie z pkt 12, oraz login i mail aktywujący Serwisu Informacyjnego Judo będą się zgadzały.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość wyzerowania liczby głosów lub unieważnienia konkursu w przypadku wykrycia nieuczciwości podczas głosowania.
 15. Za nieuczciwe oddanie głosów uważa się, między innymi: zachęcanie do głosowania na konkretną osobę/klub poprzez rozsyłanie spamu, sztuczne tworzenie/dublowanie kont w Serwisie Informacyjnym Judo celem ponownego oddania głosu lub inne formy, które organizator uzna za niewłaściwe.
 16. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Użytkownik serwisu https://www.judoinfo.pl dokonujący rejestracji w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883). Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców.

Organizator, po zakończeniu konkursu, zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych uczestników konkursu.

Do zbierania, przetwarzania danych, ich ochrony, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz innych spraw dot. danych osobowych zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Posted Under
Bez kategorii