Poniżej w załącznikach odpowiedź na list zawodników i oświadczenie Pana Mirosława Błachnio, trenera Kadry Narodowej.