Otwarte Mistrzostwa Słowacji – Masters Judo

Specjalnie dla naszych Mastersów ! To może być dobra przeprawa przed Mistrzostwami Europy które w tym roku odbędą się 10-13 maja w Opolu ! Orginalny Komunikat !!

SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDO, JUNÁCKA 6,
832 80 BRATISLAVA
Telefón: 02/49249 198, 4444 1100 Fax: 02/49249 581 e-mail:, szj@judo.sk
www.judopb.wbl.sk, www.judo.sk
MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SR
OPEN MASTERS
Usporiadateľ: Z poverenia SZJ JK Sparta Považská Bystrica
Dátum konania: 21.04.2012
Miesto konania: Mestská športová hala sídlisko SNP (pri supermarkete TESCO – smer Rajec), autobus č.
3., Považská Bystrica
Riaditeľ turnaja: Turčáni Slavomír, www.judopb.wbl.sk, judoklubpb@gmail.com, slavostav@gmail.com ,
mobil:00421 905 244 915, fax: 0042142 4329977
Rozhodcovský zbor: Deleguje KR SZJ
Ubytovanie: V prípade potreby sa informujte najneskôr do 15.04.2012 na adrese riaditeľa turnaja.
Úhrada:
Štartovné:
SZJ hradí nutné tech. zabezpečenie, rozhodcov.
Pretekári/ky štartujú na náklady vysielajúcej TJ (klubu).
23,-€ / Pretekári, ktorí sú držiteľmi platnej licenčnej známky pre r. 2012 SZJ,
hradia štartovné 18,- €
Predpis: Súťaží sa podľa Pravidiel judo, Súťažného poriadku a tohto Rozpisu.
Vekové a
hmotnostné
kategórie:
Muži: Ženy:
M2 1976 – 1972 3 min. F2 1981 – 1972 3 min.
M3 1971 – 1967 3 min. F3 1971 – 1962 2 min.
M4 1966 – 1962 3 min. F4 1961 – 2 min.
M5 1961 – 1957 2 min.
M6 1956 – 1952 2 min.
M7 1951 – 2 min
M2 – M7: 66, 73, 81, 90, 100, + 100 kg
F2 – F4: 52, 57, 63, 70, + 70 kg
Podmienky štartu:
V prípade, že v danej vekovej a hmotnostnej kategórie budú odvážení 2 a menej
pretekárov, si usporiadateľ vyhradzuje právo spojiť najbližšie vekové a hmotnostné
kategórie.
Časový program:
Váženie: 09:30 – 10:30 hod.
Začiatok súťaže: 11:00 hod.
Súťaž prebehne na 2 tatami.
Upozornenia:
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť štartovné lístky !
Pre rýchlejšiu registráciu si môžete posielať prihlášky na e-mail:
judoklubpb@gmail.com, slavostav@gmail.com, alebo priamo na mieste turnaja (osobne)
Všetci účastníci pretekov sú povinní mať prezuvky pri vstupe do športovej haly.
Dňa:
ŠTK SZJ, Donner Michal
SCHEDULE