23 i 24 stycznia br w Budapeszcie Międzynarodowa Federacja Judo zorganizował piąte spotkanie wojskowych i policyjnych komisji judo.

Prezydent Światowej Federacji Judo, Pan Marius Vizer otwierając spotkanie powiedział, że jednym z głównych punktów strategii omawianych w tym projekcie ma być wdrażanie judo jako podstawowego sportu przygotowawczego w siłach zbrojnych i strukturach policyjnych oraz podpisywanie umów IJF z ministerstwami Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z różnych krajów.

Kierownik IJF wojskowych i policyjnych Komisji Pan Stefan Marginean bardzo trafnie określił celowość nauczania naszej dyscypliny w służbach mundurowych:

powodem, dla którego uważamy, że realizacja judo w szkoleniu personelu wojskowego i policji to jest konieczne, jest nasze przekonanie, że wartości i zasady judo przyczyniają się i są korzystne dla całego i ciągłego procesu doskonalenia zawodowego dla wszystkich grup pracowników wojskowych, niezależnie od wieku, płci czy rangi. Uważamy również, że judo, obok nauczania “sportu walki”, doskonale przyczynia się nie tylko do rozwoju fizycznego, ale również psychicznego i emocjonalnego.

Pełna treść artykułu: https://www.ijf.org/news/show/fifth-annual-ijf-military-and-police-commission-meeting-held-in-budapest