Aktualizacja. Poznaliśmy trenerów kadr narodowych !

Na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Judo 27 kwietnia zostali wyłonieni na drodze konkursu Trenerzy Kadr Narodowych. Poza decyzjami personalnymi Zarząd zajął się podsumowaniem zakończonych w niedzielę Mistrzostw Europy Seniorek i Seniorów.

Nowo powołani Trenerzy Kadr Narodowych:

  • Dyrektor Sportowy Polskiego Związku Judo: Jarosław Wołowicz
  • Trener Kadry Narodowej Seniorów: Zbigniew Pacholczyk
  • asystent Trenera Kadry Narodowej Seniorów: Paweł Zagrodnik
  • Trener Kadry Narodowej Seniorek: Marian Tałaj
  • asystent Trenera Kadry Narodowej Seniorek: Łukasz Błach
  • Koordynator Grup Młodzieżowych: Mirosław Błachnio

Na tym etapie postępowania konkursowego nie zostali wybrani trenerzy Kadry Narodowej Juniorów i Juniorek. Zarząd uznał, że konieczne są dalsze konsultacje i analizy związane z z długoterminowymi celami sportowymi. Pełniącym obowiązki trenera Kadry Juniorów pozostaje Jacek Kowalski, w ścisłej współpracy z Mirosławem Błachnio.
Na dzisiejszym Zarządzie zostało powołane nowe stanowiska Koordynatora Kadr Grup Młodzieżowych, którego jednym z zadań jest stworzenie systemu przepływu informacji szkoleniowych między poszczególnymi grupami wiekowymi. Nowy zespół szkoleniowy rozpocznie pracę już 4 maja.

informacja: PZJUDO.PL