Prezes – jakie cechy powinien posiadać?

Interesujące, że w trakcie rozważań przed wyborczych tak niewiele uwagi poświęca się kwestii predyspozycji jakie powinny cechować potencjalnego kandydata na Prezesa oraz kandydatów na członków przyszłego Zarządu. A teoretycznie wydaje się, że jest to dość istotna kwestia w perspektywie przyszłego funkcjonowania Zarządu. Wstępnie można by zakładać, że człowieka na takim stanowisku powinno cechować:

•Oprócz wykształcenia wyższego powinien posiadać doświadczenie w zarządzaniu podmiotem o zbliżonym profilu oraz powinien legitymować się dobrą praktyczną znajomość uwarunkowań finansowania Stowarzyszeń.
•Powinien wykazywać się dobrą znajomością języków obcych.
•Powinien posiadać na dobrym poziomie znajomość specyfiki organizacyjnej dyscypliny sportu jaką jest Judo ale sam wcale nie musi być zawodnikiem, sędzią czy trenerem.
•Powinien posiadać umiejętności w zakresie prowadzenia negocjacji.
•Powinny cechować go umiejętności w zakresie obiektywnej oceny stanu faktycznego.
•Powinien być konsekwentny i systematyczny.
•Powinien posiadać umiejętność słuchania innych.
•Powinna cechować go asertywność.
•Powinien posiadać umiejętności w zakresie wyrażania konstruktywnej krytyki.
•Powinien być opanowany w sytuacjach stresowych i nie powinien dawać się sprowokować.
•Powinien posiadać umiejętność efektywnej pracy nawet pod presją czasu.
•Powinien być pewny siebie ale jednocześnie pokorny w ocenie własnego potencjału.
•Powinien bezwzględnie dawać dobry przykład własnym postępowaniem.
•Powinien być kreatywnym wizjonerem potrafiącym przełamywać schematy.
•Powinien mieć poczucie humoru :)
•Powinien posiadać chęci, umiejętności i zdolność skoordynowania pracy nawet zwaśnionych grup czy jednostek dla realizacji celów statutowych Polskiego Związku Judo.
•Powinien szanować i być otwartym na współpracę ze wszystkimi interesariuszami dyscypliny sportu jaką jest Judo.
•Powinien być szanowanym ambasadorem dyscypliny sportu oraz wszystkich członków Rodziny Judo.
•W swoich działaniach powinien realizować misję daleko wykraczającą poza chęć zdobycia jedynie medalu w trakcie najbliższych Igrzysk Olimpijskich, jego celem nadrzędnym powinno być budowanie silnej i skonsolidowanej struktury całej dyscypliny zapewniającej zrównoważony jej rozwój dzięki któremu medale z kolejnych Igrzysk staną się naturalną konsekwencją startu polskich zawodniczek i zawodników.

Jakie jeszcze cechy powinien posiadać przyszły Prezes???

Posted Under
Bez kategorii