W Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach organizowany jest program Strefy Talentu dla młodych Judoków.
Przeprowadzane są badania dla dzieci od 7 do 14,15 lat przygotowaną wspólnie z Pracownią Badań Czynnościowych.

Więcej informacji w ulotce informacyjnej.