Polski Związek Judo opublikował projekt nowego statutu oraz harmonogram jego wdrożenia:

  • Do 15.08.2022 Propozycje zmian i zgłoszenie wersji alternatywnych całego Statutu.
  • Do 31.08.2022 Opracowanie wersji końcowej do decyzji Kongresu S-S.
  • Do 10.09.2022 Opublikowanie wersji ostatecznej na stronie internetowej Związku.
  • Do 18.09.2022 Dostarczenie Statutu Delegatom na Kongres S-S wraz z innymi dokumentami.
  • Dn. 24.09.2022 Głosowanie projektu Statutu podczas Kongresu S-S.

Więcej informacji: http://web.pzjudo.pl/komunikat-komisji-statutowej-nr-12022