pzj.gifNa prośbę Pana Jarosława Wołowicza Przewodniczącego Rady Trenerów publikuję oświadczenie

Oryginalna treść: RT_Oświadczenie.pdf

Szanowni Panowie,
pan Adam Maj, pan Juliusz Kowalczyk

Przewodniczący i Członkowie Rady Trenerów Polskiego Związku Judo informują Panów, że Rada Trenerów nie zajmowała stanowiska wobec sprawy będącej przedmiotem Waszego sporu – startu pani Katarzyny Kłys w zawodach IJF Masters w Guadalajara (Meksyk) w dniach 27-29.05.2016.

Nie widzieliście Panowie żadnej roli dla Rady Trenerów podczas Waszych rozmów, nie widzieliście konieczności naszego uczestnictwa w rozmowach, które prowadziliście – do czego mieliście prawo.

Nie przekazaliście żadnych dokumentów źródłowych, nie występowaliście o zajęcie przez nas stanowiska w tej sprawie, w związku z powyższym takiego stanowiska nie zajęliśmy.
Tym bardziej jesteśmy zaskoczeni słowami p. Adama Maja w wystąpieniu do p. Juliusza Kowalczyka, a w szczególności stwierdzeniem, że komuś coś ‘kategorycznie nakazujemy”. To nadużycie całkowicie sprzeczne z faktami.

Rada Trenerów nie aspiruje do popierania stron tego sporu. Mamy własny punkt widzenia dotyczący cytowanej sprawy. Ponadto patrzymy na te wydarzenia ze smutkiem, bowiem uważamy, że można było próbować osiagnąć efektywny dla dobra naszego judo kompromis a przynajmniej spróbować osiągnąć taki kompromis w inny sposób.

Stoimy na stanowisku, że wobec powyższych informacji (brak możliwości oceny dokumentów
źródłowych) kwestia rozstrzygnięcia startu p. Katarzyny Kłys w zawodach Masters nie mieści się w obszarze rozważań formalnych-prawnych a jest kwestią etyczno – moralną.
Analiza szkoleniowa zaistniałej sytuacji prowadzi do postawienia pytań. W jaki stopniu p. Katarzyna Kłys mogła swoim startem pomóc pani Arlecie Podolak? Czy dokonana została analiza i symulacja sytuacji, które mogą mieć miejsce podczas zawodów Masters? Czy strategia startowa podczas zdobywania kwalifikacji była dobrze zaplanowana i zrealizowana? Dlaczego nie powstały i nie zostały przyjęte w odpowiednim czasie dokumenty przewidujące i rozwiązujące takie właśnie sytuacje? I nie są to jedyne pytania!

Mamy nadzieję być zaproszeni przez Dział Szkolenia – z własnym głosem jako Rada Trenerów – na spotkania / debaty poświęcone podsumowaniu kwestii m.in. zdobywania kwalifikacji olimpijskich.

Sprzeciwiamy się używania autorytetu Rady Trenerów do popierania własnych argumentów z
pominięciem oficjalnego stanowiska Rady Trenerów, dokonywanego przez oficjalne wystąpienia.

Dlatego mamy propozycję, aby wszyscy zainteresowani przyjęli w tej sytuacji – jako dyrektywę praktyczną – fundamentalną zasadę Ojca Judo Jigoro Kano:

USTĄP, ABY ZWYCIĘŻYĆ.

Z wyrazami szacunku
Za Radę Trenerów
Przewodniczący Rady Trenerów Polskiego Związku Judo
Jarosław Wołowicz