Trochę zaniedbany temat, a bardzo ważny. Warto zapoznać się z wytycznymi Polskiego Związku Judo dotyczącymi nowych przepisów walki i kategorii wiekowych.

więcej tutaj: U18, U16, U14, U12 – nowe kategorie wiekowe i przepisy walki w 2018 roku

Ciekawy zapis dotyczący uprawiania naszego sportu wśród dzieci, co z młodszymi niż 9 lat ?

Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej opartymi na
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2009r. judo można trenować od ukończenia 10 r.ż.

Osoby do lat 12 mogą brać udział wyłącznie w formach bezkontaktowych, których uprawianie lub
rywalizacja odbywają się w postaci demonstracji techniki albo walki reżyserowanej i zadaniowej.
Dopuszcza się możliwość udziału w zawodach w konkurencjach technicznych i bezkontaktowych.
W dyscyplinach, w których nie stosuje się kopnięć i uderzeń dopuszcza się udział w treningu
i zawodach od 9 -10 roku życia, zgodnie z przepisami odpowiednich federacji.