8 marca w dniu kiedy przypada Światowy Dzień Kobiet, Międzynarodowa Federacja Judo ogłosiła temat Światowego Dnia Judo 2022: Integracja, zjednoczenie rodziny judo. Jak co roku, wydarzenie odbędzie się 28 października, w dniu urodzin Jigoro Kano, założyciela judo.

Organizowany od 2011 roku (temat: szacunek), Światowy Dzień Judo (skrót WJD) to moment na zgromadzenie się wokół wartości przekazywanych przez judo.

Świat nigdy nie potrzebował tak bardzo jedności i solidarności (temat WJD 2022). Gdy ludzkość powoli wychodzi z pandemii, która od ponad dwóch lat dotyka cały świat, mimo że nie została jeszcze całkowicie wyeliminowana, musimy po raz kolejny zmierzyć się z wyzwaniami, które stawiają pod znakiem zapytania potencjalne istnienie samego życia na Ziemi. Czy to śmiertelne konflikty, czy kryzys klimatyczny, niebezpieczeństw jest wiele i nikt nie jest bezpieczny.

Nasza rodzina judo wielokrotnie udowodniła, że ma zdolność do jednoczenia się, ponieważ razem jesteśmy silniejsi.

Temat włączenia (inkluzji) ma kilka wymiarów. Po pierwsze, wzywa do włączenia kobiet na wszystkich poziomach judo, od wczesnego dzieciństwa do dorosłości. Nasz sport opiera się zatem na koncepcji niedyskryminacji i wzywamy wszystkich judoków, wszystkie związki sportowe i wszystkie federacje do pokazania, że kobiety mają swoje miejsce i ich prawa muszą być uwzględnione w judo, niezależnie od tego, czy kobiety są praktykami, liderami, trenerami, sędziami, w każdej roli.

Prezydent IJF, Pan Marius Vizer powiedział:

Jak w każdej innej rodzinie, nasza międzynarodowa rodzina judo, która jest inkluzywna, produkuje doskonałość; rodzina oferująca wszystkim swoim członkom sprawiedliwe szanse i możliwości. Nasz wybór tematu na 2022 WJD honoruje wszystkie kobiety, które są ogniwami łączącymi ludzi, grupy, a nawet narody. Włączenie jest kluczowe, zwłaszcza w najtrudniejszych momentach ludzkości.

Dziś nasz świat stoi w obliczu bezprecedensowych kryzysów humanitarnych, z rosnącą liczbą uchodźców i wielu innych cierpiących ludzi. Nasza filozofia judo uczy nas, aby stać i wspierać wszystkich ludzi w potrzebie.

Oznacza to, że temat WJD idzie o krok dalej, promując włączenie wszystkich: osób wewnętrznie przesiedlonych, uchodźców, osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie, wszystkich ludzi.

Artykuł 1 statutu IJF mówi o tym jasno i stanowi o „Odrzuceniu wszelkich form dyskryminacji, bez względu na przyczynę, w szczególności związaną z rasą, kolorem skóry, płcią, orientacją seksualną, językiem, religią, poglądami politycznymi lub innymi, pochodzeniem narodowym lub społecznym, zamożnością, urodzeniem lub jakąkolwiek inną sytuacją oraz odrzuceniu wszelkich form fizycznego, zawodowego lub seksualnego molestowania i nadużycia, a także wszelkich praktyk, które są szkodliwe dla fizycznej lub psychicznej integralności osoby.”

Stawiając na integrację i jednocząc naszą sportową rodzinę, po raz kolejny chcemy pokazać, że istnieje droga do bardziej sprawiedliwego, równego społeczeństwa, w którym różnice są siłą, a nie słabością.

Jeśli WJD można podsumować w jednym dniu, to przez cały rok wszystkie kluby, federacje krajowe, związki kontynentalne i nasza własna organizacja pracują nad promowaniem wartości judo. Dlatego w nadchodzących miesiącach będziemy kontynuować tę pracę i podkreślać wszystkie inicjatywy, które promują dostęp do judo dla wszystkich.

Źródło: http://worldjudoday.com/

Do pobrania baner WJD: POBIERZ