W akcji bytomskiego klubu “Dzieci pomagają dzieciom” specjalny skarb wystawiony na licytację.

Specjalna koperta podpisana przez dwukrotnego ZŁOTEGO MEDALISTĘ OLIMPIJSKIEGO Waldemara Legienia w 1989 roku-wartość – bezcenne zarówno dla sportowca kibica jak i filatelisty
2 sztuki – każda będzie licytowana oddzielnie!!!!!