Wywoływanka na czworakach

Uczestnicy:
Dwie drużyny o równej liczbie zawodników.

Przybory:
koło ze związanego pasa

Organizacja:
Zawodnicy obydwu drużyn siedzą w siadzie skrzyżnym na obwodzie wspólnego koła, każda drużyna zajmuje pół koła. Wszyscy zawodnicy każdej z drużyn mają swoje numery od 1 do…., pierwsze numery mają zawodnicy najlżejszych wag, a ostatnie zawodnicy wag najlżejszych. Na środku maty leży koło utworzone ze związanego pasa.
Na sygnał wywołany nr biegnie na czworakach do środka koła i stara się chwycić leżący pas. Jeżeli uda się wziąć pas, nim zabierze ja przeciwnik, zdobywa mały punkt dla drużyny. Natomiast, jeżeli pas chwycą obydwaj zawodnicy równocześnie, to punkt zdobywa zawodnik, który przeciągnie przeciwnika 2 metry w kierunku swojego zespołu.
Wygrywa zespół, który zdobędzie więcej małych punktów.

Posted Under
Bez kategorii

Wywoływanka na czworakach

Uczestnicy:
Dwie drużyny o równej liczbie zawodników.

Przybory:
koło ze związanego pasa

Organizacja:
Zawodnicy obydwu drużyn siedzą w siadzie skrzyżnym na obwodzie wspólnego koła, każda drużyna zajmuje pół koła. Wszyscy zawodnicy każdej z drużyn mają swoje numery od 1 do…., pierwsze numery mają zawodnicy najlżejszych wag, a ostatnie zawodnicy wag najlżejszych. Na środku maty leży koło utworzone ze związanego pasa.
Na sygnał wywołany nr biegnie na czworakach do środka koła i stara się chwycić leżący pas. Jeżeli uda się wziąć pas, nim zabierze ja przeciwnik, zdobywa mały punkt dla drużyny. Natomiast, jeżeli pas chwycą obydwaj zawodnicy równocześnie, to punkt zdobywa zawodnik, który przeciągnie przeciwnika 2 metry w kierunku swojego zespołu.
Wygrywa zespół, który zdobędzie więcej małych punktów.

Posted Under
Bez kategorii