11 i 12 listopada w Gdynia Arena rozegrany zostanie turniej Baltic Cup.
Rejestracja do Baltic Cup U15, U17, U20 i U23 odbywać się będzie poprzez system rejestracji PZJ.

więcej informacji na stronie: http://www.judobalticcup.pl
Komunikat organizacyjny: PZJUDO