12 czerwca rozegrane zostaną w Płocku, przy ul. Piasta Kołodzieja 7 zawody.
Startują roczniki od dziecka do juniora.

Szczegóły w komunikacie organizacyjnym.