XVI Otwarty Turniej Judo dzieci i młodzików z okazji święta „Dnia Niepodległości”

Komunikat organizacyjny XVI Otwarty Turniej Judo dzieci i młodzików z okazji
święta „Dnia Niepodległości” – Rembertów 2011.

Termin: 5 listopad 2011 r.

Miejsce: Akademia Obrony Narodowej Warszawa al. gen. Chruściela 103

Waga dzieci 8.00 – 9.00 dziewczęta i chłopcy U13 ( 1999-2001 r.)

Kategorie wagowe dziewcząt: 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 kg

Kategorie wagowe chłopców: 27, 30,33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66 kg

Waga młodzików i młodziczek – 13.00 – 14.00; U15 (1997-98)

Kategorie wagowe dziewcząt – 33,36,40,44,48,52,57,63, +63 kg

Kategorie wagowe chłopców – 33,36,39,42,46,50,55,60,66,73,81+81 kg

Czas walki: 3’ czas efektywny. Złoty punkt 1’.

Zawody rozegrane będą na 3 tatami o wymiarach 36m2 (pole walki), pas ochronny 2m2 .

System rozgrywania zawodów: z podwójnym repesażem, lub grupowy w zależności od ilości
zgłoszonych zawodników do zawodów.

W grupie dzieci tylko rzuty i trzymania, w grupie młodzików i młodziczek – rzuty, trzymania,
duszenia. Bez dźwigni (no kansetsu-waza)!

Otwarcie zawodów 9.30

Rozpoczęcie walk po otwarciu zawodów. Wszystkie walki do wyłonienia zwycięzców bez
przerwy. Dekoracja sukcesywnie po walkach finałowych.

Nagrody: medale za I-III m, dyplomy za I-V m.

Puchary za I-III m, dyplomy za IV-V miejsce w punktacji klubowej. Punktacja klubowa I-5 p , II-3
p, III-2 p, IV i V-1 p. Punktują zawodnicy, którzy wygrali walkę.

Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki turnieju / typuje organizator zawodów.

Zgłoszenia można nadsyłać do 3.11.2011 r.: c.majewski@aster.pl – organizator
lub judowawa@poczta.onet.pl. Nasza strona internetowa: www.judo-aon.waw.pl

Startowe 25 zł. Płatne przy ważeniu przez zawodników.

Współorganizatorami zawodów są Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Warszawa
Rembertów

Turniej zaliczany do rankingu W-MZJ!

Uczniowski Klub Judo „AON Warszawa”. Adres: 00-910 Warszawa, al. gen. Chruściela 103. NIP: 952-195-78-86. Regon:
015861199. BS Konto 51 8019 1036 2003 0700 1974 0001. Adres korespondencyjny; Cezary Majewski ul. Osowska 82 m 56; 04-
351 Warszawa; Tel: 0-501314710; c.majewski@ater.pl .Strona internetowa Klubu: www.judo-aon.waw.pl