Jak podał organizator z przyczyn niezależnych od niego tego roku Turniej Judo Baltic Cup oraz Camp odbędzie się na obiektach AWFiS Gdańsk.

Więcej informacji jak i komunikat organizacyjny dostępny na stronie domowej turnieju: http://judobalticcup.pl