XXV Międzynarodowy Turniej Judo i towarzyszący mu IV Memoriał Józefa Chowańca to zawody, które co roku przyciągają kluby z całej Polski oraz te zagraniczne. Na Turniej przyjeżdżają ekipy z Francji, Słowacji, Czech i Ukrainy.

Łącznie przez 2 dni na matach walczy około 450 zawodniczek i zawodników w wieku 7-16 lat. Zmagania można oglądać w internecie dzięki streamingowi.