Zawodnicy judo w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich ! Brawo !

W piątkowy poranek grupa dziewięciu zawodników judo z niepełnosprawnością intelektualną z sekcji PSOUU Koło w Elblągu wyjechała w drogę na zgrupowanie sportowe zawodników z niepełnosprawnością intelektualną „Cetniewo 2011”.

W trakcie pięciu dni zgrupowania w profesjonalnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie zawodnicy trenowują sztukę walki, poprawiają swoją sprawność fizyczną, nabywają i rozwijają umiejętności w zakresie dyscypliny sportowej. Celem judo jest doskonalenie samego siebie. Judo pozwala osobom z niepełnosprawnością intelektualną rozwijać zwinność, szybkość, wytrzymałość, siłę, a także spostrzegawczość, opanowanie, odporność, koncentrację i wytrwałość.

Sekcja Judo SAKURA jest pierwszą sekcją dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w tej dyscyplinie sportu w Polsce, gdzie osoby te systematycznie trenują judo. W zajęciach regularnie uczestniczy 15 zawodników niepełnosprawnych intelektualnie. Od października 2009r. utworzyliśmy nową sekcję młodzików liczącą 5 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z uwagi na duże zainteresowanie ze strony rodziców. Obecnie sekcja liczy 15 zawodników trenujących w dwóch grupach: zaawansowanej, skupiającej doświadczonych już zawodników (10 dzieci i młodzieży trenujących dwa razy w tygodniu) oraz młodzików (5 dzieci trenujących raz w tygodniu). Jej zawodnikami są dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym. Realizacja zajęć jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON oraz uprzejmości dyrektora Technikum Mechanicznego w Elblągu, który wspiera Stowarzyszenie od kilku lat udostępniając m.in. nieodpłatnie salę do ćwiczeń sportowych.

Wyjazd zawodników do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich możliwy był dzięki dofinansowaniu zadania z Urzędu Miasta Elbląg.

źródło : http://warminsko-mazurskie.ngo.pl/