Zimowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików – Poznań, 29.01.2012 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OTWARTY ZIMOWY TURNIEJ JUDO DZIECI i MŁODZIKÓW
/ rocz. 2000 – 2001 i 1998-1999 /

1. ORGANIZATOR
Okręgowy Związek Judo w Poznaniu
2. TERMIN I MIEJSCE:
29.01.2012 /niedziela/
Hala Judo w Poznaniu, ul. Reymonta 1 / TS Olimpia /.
3. PRAWO STARTU:
Dziewczęta i chłopcy rocz. 2000 – 2001 posiadający min. 5 KYU i ważne badania lekarskie i młodzicy 1998 i 1999
W dzieciach zakaz stosowania rzutów z kolan, rzutów z chwytem za samą głowę, rzutów za nogi
4. KATEGORIE WAGOWE:
Do ustalenia kierownika zawodów w przedziałach max co 3 kg., młodzicy wg. PZJ
5. PROGRAM ZAWODÓW:
Godz. 9.00 – 10.00 waga i przegląd lekarski ,a od 13.00 do 13.30 młodzików,
Godz. 10.00 – 11.00 weryfikacja i losowanie,
Godz. 11.00 otwarcie zawodów i rozpoczęcie walk dzieci do ich zakończenia.
Godz. 14.00 – walki młodzików do ich zakończenia
6. OPŁATA STARTOWA:
20,-zł od zawodnika/czki
7. WYRÓŻNIENIA:
Dyplomy i medale za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wagowych.
8. RANKING:
Zawody są zaliczane do klasyfikacji rankingowej na 2012 r.woj. wielkopolskiego
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami sędziowskimi i aktualnym Regulaminem Sportowym PZ Judo na 2 matach. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję PZJ, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów.
Okręgowy Związek Judo w Poznaniu informuje, iż zgodnie z regulaminem sportowym Polskiego Związku Judo oraz wytycznymi i postanowieniem WPSL w Poznaniu decyzją lekarza zawodów zawodnicy\czki nie posiadający aktualnych badań lekarskich wydanych przez lekarza sportowego nie zostaną zweryfikowani, a tym samym nie będą mogli brać udziału w zawodach.
Wszelkie komunikaty i wyniki dostępne będą na stronie internetowej www.oz-judo.pl