Po raz kolejny duże zmiany w przepisach walki, czy wyjdzie to naszej dyscyplinie na dobre? Czy znowu będziemy “pomstować”?

Za IJF i tłumaczeniu ze strony http://www.judomyslowice.eu podaję listę proponowanych i potwierdzonych zmian przez Światową Federację Judo.

 • Likwidacja Yuko i zastąpienie Yuko przez Wazari,
 • Skrócenie czasu Walki do 4 minut (obecnie 5 minut),
 • Wprowadzenie zasady 1 Ippon = 4 Wazari,
 • Wprowadzenie zasady 3 Shido = dyskwalifikacja,
 • Uchwyty (Kumitaka): tzw pistoletowy, dwie ręce po tej samej stronie i włożenie palca do rękawa judogi przeciwnika nie będzie karane.
 • Na złapanie uchwytu i wykonanie ataku Tori będzie miał 45 sekund. Nie wykonanie ataku w tym czasie będzie karane,
 • Pierwszy uchwyt za nogi będzie karany Shido, drugi uchwyt będzie karany dyskwalifikacją,
 • Każda niebezpieczna próba uniknięcia upadku na plecy, która będzie groziła urazowi głowy, szyi lub kręgosłupa będzie karana dyskwalifikacją,
 • Trzymanie 10 sekundowe skutkuje przyznaniem Wazari, trzymanie 20 sekundowe skutkuje przyznaniem Ipponu.
 • Jeżeli zawodnicy nie mają punktów, lub obaj mają tę samą liczbę punktów a czas walki minął, wówczas walka rozstrzygana jest w dogrywce przez GOLDEN SCORE czyli do zdobycia pierwszego punku lub kary. (Nie ma tu bezpośrednio odniesienia do sytuacji gdy wynik walki jest 0:0 i zwycięstwo przyznawane jest przez podliczenie kar. Nie jest wiec do końca jasne w tym momencie czy będzie można wygrać walkę w czasie regulaminowych 4 minut z wynikiem 0:0 gdy przeciwnik posiada więcej kar. O usunięciu tej możliwości wspomniano w portalu www.judoinside.com.)
 • Zawodnik będzie miał obowiązek szybkiego poprawienia Judogi pomiędzy Matte i Hajime. (Nie ma wzmianki o karach za nie poprawienie Judogi)