Kolejny raz analiza dedykowana jest trenerom (TAK NA SZCZEBLACH ZARZĄDZANIA JAK i SZKOLENIA).

W Igrzyskach Olimpijskich 2020 (rozegranych w 2021 r.) wystartowało 128 państw z łączną liczbą 393 zawodniczek i zawodników (193 kobiety i 200 mężczyzn). Rozkład zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych zaprezentowany jest na poniższym wykresie. Jak widać więcej kobiet niż mężczyzn startowało w 2 najlżejszych i najcięższej kategorii wagowej. W pozostałych kategoriach startowało więcej mężczyzn. Najliczniejsze były kategorie 73 i 81 kg. (kiedyś polskie koronne konkurencje). W grupie kobiet najmniej licznymi kategoriami były kategorie 78 i 57 kg. Najmniej liczne kategorie męskie to +100 i 60 kg.

Na poniższym wykresie prezentowane jest 10 reprezentacji, które zakwalifikowały 10 i więcej zawodników.

Ta grupa 10 najliczniejszych reprezentacji zdobyła łącznie 33 medale (58,9%). Jedynym państwem bez medalu (12 zawodników) był ISR, który zdobył 5 miejsc 5-7.
Kolejna grupa państw to reprezentacje, które zakwalifikowały do startu w Igrzyskach Olimpijskich od 9 do 6 reprezentantów. Polska z 6 reprezentantami pod względem liczby zawodników została sklasyfikowana na miejscu 18-26 razem z 8 innymi państwami. Ta grupa państw (6 reprezentantów)zdobyła 7 medali (12,5%) i 8 miejsc punktowanych. Najlepiej wypadła reprezentacja AUT (1 medal srebrny i 1 brązowy) oraz CAN (2 medale brązowe i 2 miejsca 5). Polska z 2 miejscami 7 zajęła w tej grupie ostatnie miejsce.

Pozostałe 16 medali podzieliło między siebie kolejnych 12 reprezentacji. W tej grupie znalazła się reprezentacja KOS, która zdobyła 2 medale złote i reprezentacje: Gruzji 1 medal złoty i 3 medale srebrne, oraz Czechy -1 medal złoty.

W tabeli poniżej przedstawiono miejsca w rankingu światowym zawodniczek i zawodników rozstawionych (8 osób) w poszczególnych kategoriach wagowych. W kategorii kobiet rozstawiono 93% zawodniczek pierwszej dziesiątki rankingu. Tylko 4 rozstawiane zawodniczki zajmowały miejsca w drugiej dziesiątce rankingu. Z rozstawionej grupy (56 osób) 18 zawodniczek (oznaczonych na czerwono) nie uzyskało w końcowej klasyfikacji IO miejsca w pierwszej ósemce. Pozostałe 38 zawodniczek (68%) uplasowało się w pierwszej ósemce swoich kategorii. Miejsca punktowane (1-8) w końcowej klasyfikacji, które utraciły zawodniczki rozstawione, zajęły reprezentantki nierozstawiane z numerami podanymi w kolumnie 7 i 8 tabeli. Ta grupa zdołała wywalczyć tylko 2 medale brązowe.

Wśród nierozstawianych zawodniczek, które zdobyły m-ca punktowane znalazły się dwie Polki (m-ca 7).

Kolejna tabela przedstawia sytuację w kategorii męskiej. Sytuacja ta zasadniczo nie różni się od grupy kobiecej. Rozstawionych zostało 95 % zawodników pierwszej dziesiątki rankingu. Tylko 3 zawodników drugiej dziesiątki uzupełniło listę rozstawionych. W końcowej klasyfikacji IO miejsca punktowanego nie uzyskało 15 zawodników. Miejsca w rankingu zawodników nierozstawianych, którzy zdobyli medale i punkty podane są w kolumnie 7 i 8. Inaczej niż w grupie kobiet wygląda sytuacja zdobyczy medalowych tej grupy.

Zawodnicy tej grupy zdobyli 7 medali (2-złote; 1-srebrny; 4-brązowe).

W poniższej tabeli zaprezentowany jest podział medali pomiędzy poszczególnymi państwami. Medale złote zdobyły reprezentacje 5 państw, srebrne reprezentanci 10 państw, brązowe 19 państw. Najwięcej bo 11 medali zdobyła reprezentacja JAP. Na wyróżnienie zasługuje reprezentacja KOS, która z 5 zawodnikami zdobyła 2 medale złote.

Wśród 35 państw które zdobyły medale i punkty, Polska (2 m-ca – 7) została sklasyfikowana na 32 miejscu.

Na poniższych wykresach zaprezentowano dane dotyczące wieku najmłodszych i najstarszych oraz średni wiek medalistów w układzie kategorii wagowych. Na żółto oznaczony został wiek zdobywców złotych medali. Dla pełnego obrazu podany został wiek (czerwone etykiety) zawodniczek i zawodników reprezentacji Polski. Z podanych danych wynika, że wiek najstarszych medalistów zawiera się w przedziale26-32 lata i nie jest znacząco zróżnicowany ze względu na kategorie wagowe i płeć. Do odrębnej analizy
pozostaje ścieżka sukcesów sportowych w kontekście wieku i stabilizacji poziomu najstarszych medalistów.

W świetle prezentowanych danych Reprezentację POLSKI czeka wnikliwa analiza aktualnego stanu i weryfikacja dotychczasowych zasad organizacji szkolenia.

Wyniki walk poszczególnych reprezentantów Polski zaprezentowano w tabeli poniżej. Reprezentantki kobiet (4 zawodniczki) stoczyły 11 walk z czego 5 wygrały a 6 przegrały. Trzy walki nie zostały rozstrzygnięte w regulaminowym czasie i były kontynuowane w dogrywce (GS). Polki w dogrywce wygrały 1 i przegrały 2 walki. Przez HSM wygrana została 1 walka i 1 przegrana. Przez trzymanie wygrana 1 walka i 1 przegrana.

Jedna walka po rzucie zakończyła się trzymaniem. Pozostałe walki rozstrzygnięto rzutami w pozycji stojącej.

Reprezentacja męska na pewno nie zaliczy tego startu do udanych. Szczęśliwe zakwalifikowanie 2 zawodników (z ostatnich miejsc: w kwalifikacji światowej i kontynentalnej) nie gwarantowało sukcesu. Polacy nie nawiązali walki z przeciwnikami i przegrali 2 walki przed czasem w pierwszej rundzie.

JAK SYGNALIZOWAŁEM W POPRZEDNICH ANALIZACH TO W PIERWSZYM RZĘDZIE JUDO MĘSKIE WYMAGA GRUNTOWNEJ REORGANIZACJI.

Podsumowanie

Szanowni Koledzy celem tej analizy nie jest ocena przygotowań ani każdego z Reprezentantów.
To wymaga odrębnej i szczegółowej analizy.
Kto będzie chciał może pogłębiając przedstawione spostrzeżenia wyciągnąć dalej idące wnioski.

Gratulując zawodniczkom i trenerom zdobycia dwóch 7 miejsc, nie pytam czy chcemy osiągnąć więcej?
Przed trenerami stawiam pytanie, niepowodzenie to czy sukces?

Brak rzetelnej odpowiedzi w niczym nie pomoże i nie wróży nic dobrego!!

Zgodnie z tytułową dedykacją

Nie polując na czarownice i nie szukając winnych chciałem zwrócić uwagę na nieskuteczność naszych działań w ostatnich 25 latach.

Zmieniamy: Prezesów, Zarządy, Trenerów, mieliśmy Komisarza, mieliśmy długi i wyszliśmy z długów ale, CAŁY CZAS OTWARTE POZOSTAJE PYTANIE DLACZEGO WYNIKÓW OBSERWACJI I ANALIZ NIE POTRAFIMY ZAMIENIĆ
NA ZWIĘKSZENIE LICZBY SENIORÓW, PLANOWE-SYSTEMOWE SZKOLENIE, NA POPRAWĘ JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI.

JUŻ MAMY NIE 25 A 28 LAT BEZ MEDALU W IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH.
CZY POTRAFIMY TO ZMIENIĆ, CZY W ROKU 2024 DOLICZYMY DO TEGO KOLEJNE CZTERY LATA ?

Jacek Skubis
2021-08-24