Author
r.zaczek

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI SENIOREK I SENIORÓW W JUDO

Przedstawiam komunikat z Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów http://new.pzjudo.pl/uploaded/wydarzenia/1382093918_DMP%20Senior%C3%B3w%20-%2018.10.pdf Który widnieje już dwa tygodnie na stronie www.pzjudo.pl w zakładce zawody. Przypominam iż do 25.10.2013 była rezerwacja noclegów, z racji tego iż niewiele klubów do tej pory rezerwowało nocleg przedłużam ostateczny termin rezerwacji do 28.10.2013 (po tym terminie organizator nie zapewnia noclegów). Prezes KOZJUDO Robert Zaczkiewicz [...]

Śmierć Pawła Pytlińskiego

Znany judoka Paweł Pytliński zmarł po ugodzeniu nożem w klubie nocnym W nocy z piąt­ku na so­bo­tę na kra­kow­skiej Olszy do­szło do tra­ge­dii – ugo­dzo­ny nożem w jed­nym z klu­bów noc­nych 36-let­ni męż­czy­zna zmarł. Jak in­for­mu­je “Pol­ska – Ga­ze­ta Kra­kow­ska”, męż­czy­zną tym oka­zał się Paweł Py­tliń­ski, znany były ju­do­ka, re­pre­zen­tant Pol­ski oraz za­wod­nik Wisły Kra­ków. [...]