Judo – Historia i metodyka nauczania (S.Kuźmicki)

Treść książki uwidacznia mechanizmy powstawania sztuk walki wręcz i dziejowo ujmuje charakter oraz kierunek ich przemian. Zawiera społeczne i militarne wątki warunkujące korzyści jakie mogli czerpać wojownicy biegli w sztukach walki. Walka o przetrwanie, zdobywanie dóbr materialnych i pozycji społecznej w tamtych czasach doskonale była obudowana sferą duchową wszechobecnego na Dalekim Wschodzie buddyzmu. Dzisiaj postać doskonałego wojownika przez wielu z nas jest utożsamiana z samurajem, jego godnością wynikającą z harmonii ducha i ciała, o czym traktuje znaczna część tej książki.

Spadkobiercą bogactwa kultury dawnych samurajów stało się Judo Kodokan, dzięki młodemu i wyedukowanemu Japończykowi Jigoro Kano, twórcy sztuki walki i dyscypliny sportowej spełniającej wymogi naszych czasów. Istota tej transformacji została tu wyraźnie uchwycona.

Druga część książki przybliża sposób nauczania judo, jeszcze niedawno trudno zrozumiałej i egzotycznej sztuki walki. Treści metodyki judo zostały ugruntowane na fundamentach teorii metodyki nauczania i wieloletnich doświadczeniach autora poddawanych weryfikacji dociekliwych studentów specjalizacji trenerskich i instruktorskich realizowanych w ramach programu nauczania w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Liczne ilustracje wskazują jak można w prosty, zrozumiały i bezpieczny sposób nauczać wybranych elementów techniki judo.

Książka jest skierowana do studentów specjalizacji judo, kadry nauczającej, zawodników i sympatyków sztuk walki.

Książkę można kupić:
Punkt kserograficzno-usługowy ELDA
00-968 Warszawa, ul Marymoncka 34
Teren AWF – gmach główny
tel. (22) 864 85 21 w. 274

Posted Under
Bez kategorii