W imieniu całej społeczności judo składamy wyrazy najszczerszego współczucia dla Stanisława Pazgana z powodu śmierci taty.