18 lutego w Bytomiu przy ulicy Łużyckiej 90 (Hala Czarnych Bytom) odbędzie się Kurs weryfikacyjno-szkoleniowy Śląskiego Związku Judo.

Program

 • 9.30 – 10.00 Początek kursu – Omówienie spraw sędziowskich i organizacyjnych kursu, program zajęć, zmiany w przepisach, zgłaszanie zagadnień do omówienia w trakcie kursu.
 • 10.00 – 11.30 Praca na video, obserwacja przedstawionych sytuacji, ocena własna akcji,
  omawianie prezentacji przygotowanej przez Komisję Światowej Federacji Judo.
 • 11.30 – 12.00 Przerwa
 • 12.00 – 13.30 Dalszy ciąg pracy na video, obserwacja przedstawionych sytuacji, ocena własna omówienie oceny dokonanej przez Komisję Sędziowską i Judo.
 • 13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa.
 • 14.30 – 16.00 Dodatkowe wyjaśnienia wynikające z nowych przepisów.
  Omówienie sytuacji związanych z nowymi przepisami dla sędziów kandydatów i nowo przyjętych. Praktyka sędziowania, ocenianie i prowadzenie walk, poprawność wydawanie komend, właściwe gesty, ustawienie sędziów do tablic i sędziów przy stoliku oraz klasyfikatora itp.
  Praktyka na „tatami”
  Szkolenie w zakresie wypełniania i odczytu list walk, (systemy „każdy z każdym” „brukselski”, „francuski” i „olimpijski
  Egzaminy sędziowskie dla kandydatów i zdających na wyższe stopnie
  sędziowskie.
 • 16.00 – 16.10 Zakończenie kursu, ogłoszenie komunikatu o uzyskaniu weryfikacji na rok
  szkoleniowy 2017 w szkoleniu okręgowym Śląskiego Związku judo.

Uwaga! Proszę zabrać ze sobą judogi, dzięki czemu będzie można pokazać sytuacje na „tatami”, i omówić od razu interpretację sędziowską pokazanego, ataku, kontrataku czy kombinacji.

źródło: szjudo.pl