Na stronie Polskiego Związku Judo pojawiła się odpowiedź na zadane pytania przez Nasz związek a dotycząca prowadzenia zajęć przez kluby zrzeszone w Związku.

W dniu 22 grudnia 2020 r. Polski Związek Judo zwrócił się do Departamentu Prawnego Ministerstwa Sportu z wnioskiem o przedstawienie odpowiedzi na pytanie czy w związku z wprowadzonymi obostrzeniami wynikającymi z treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316) jest możliwość organizowania obozów sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym.

W dniu 29 grudnia br. otrzymaliśmy odpowiedź, która jak wynika z treści ma wyłącznie informacyjny charakter (całość załączamy poniżej).

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania zaświadczenia o przynależności do PZJudo a tym samym możliwości uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym w roku 2021 organizowanym przez PZ Judo , co jest niezbędne do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, należy zwrócić się bezpośrednio z wnioskiem na adres mailowy: pzjudo@pzjudo.pl (kluby, które nie opłaciły licencji startowej PZ Judo za rok 2021 prosimy o przesłanie potwierdzenia wykonanego przelewu).

Klub sportowy posiadający niniejszą licencję zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy o Sporcie, Statutu i Regulaminów PZ Judo oraz obowiązku realizacji programu szkolenia zgodnego z zapisami:
– w Regulaminie Uzyskiwania Stopni KYU i udziału w zawodach KATA,
– w Regulaminie Sportowym PZ Judo
– Kalendarza Imprez PZ Judo.

źródło: http://web.pzjudo.pl/informacja-ws-rozporzadzenia-rady-ministrow-z-dnia-21-grudnia-2020-r-w-sprawie-ustanowienia