Wczoraj pojawiło się Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii które zacznie obowiązywać po Świętach aż do 17 stycznia.

Patrząc na poniższy zapis i pamiętając o tym, że w kalendarzu startów na rok 2021 pojawił się Puchar Polski U12 i U14 wydaje się, że będzie można prowadzić zajęcia od grupy wiekowej U12.

Według rozpiski Polskiego Związku Judo mówimy o wieku od 11 roku życia: Przepisy walki U18-U12 na rok 2020.

Jest to tylko moja opinia, bo oficjalnie nikt jeszcze nie podał dokładnej interpretacji.

Prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne: wyłącznie w przypadku sportu zawodowego* lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;