Od 15 lutego 2018 r ulega zmianie adres naszej siedziby Polskiego Związku Judo.
Nowy adres to ul. Macedońska 14, 02-761 Warszawa (wejście od ul. Śródziemnomorskiej).