Portugalska Federacja Judo oficjalnie uruchomiła w grudniu zeszłego roku projekt “judo w szkole”. Przeszkoleni zostali nauczyciele wychowania fizycznego w celu zachęcania, nauczania i rozpowszechniania judo. Działania te obejmowały około 200 nauczycieli z najbardziej zróżnicowanych regionów kraju. Prezentacja odbyła się w obecności Portugalskiego Ministra Edukacji i przy obecności dyrektora Biura Prezydenta EUJ Yana Dmitrieva.

Minister Edukacji, Tiago Brandão Rodrigues, pochlebnie wypowiadała się pozytywnie na temat judo mówiąc o tym, że uczy ono nas szczerości, etyki, szacunku i godności.

Czy doczekamy się aby kiedyś w naszym kraju takie działania były promowane w szkołach i to przy udziale władz oświatowych i Polskiego Związku Judo.

Nas nie trzeba przekonywać, że judo to wspaniały sport dla dzieci. Przekonać należy szkoły a w tym zakresie musimy mieć wsparcie od górne.

Cały artykuł dotyczący wdrażania w Portugalii dostępny pod adresem: http://www.eju.net/portugal-launched-project-judo-at-school-4815