Jest to kolejny turniej Mastersów z 11 marca, myślę, że zawody tej grupy wiekowej stają się coraz popularniejszą rozrywką najstarszych judoków i każdy wybierze coś dla siebie.

Mistrz Olimpijski Paweł Nastula i Nastula Club mają przyjemność zaprosić na I Otwarty Turniej Judo Nastula Cup. Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy i zawodniczki, którzy do dnia zawodów ukończyli 20 lat i w okresie ostatnich pięciu lat nie byli klasyfikowani w rankingach PZJudo oraz nie uczestniczyli w zawodach pod patronatem PZJudo (poza zawodami Masters).

Turniej zostanie rozegrany 11 marca w Hala Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego (icds.pl), ul.Staszica 2, Łomianki

Podział wiekowy:

M0/F0: 20 – 29 lat
M1/F1: 30-39 lat
M2/F2: 40-49 lat
M3/F3: 50-59 lat
M4/F4: 60-69 lat
M5/F5: 70-79 lat

Czas walki (mężczyzn):

M0/F0: 20 – 29 lat – 4 minuty
M1/F1: 30-39 lat – 4 minuty
M2/F2: 40-49 lat – 3.5 minuty
M3/F3: 50-59 lat – 3.5 minuty
M4/F4: 60-69 lat – 2.5 minuty
M5/F5: 70-79 lat – 2.5 minuty

Czas walki (kobiety):
M0/F0: 20 – 29 lat – 4 minuty
M1/F1: 30-39 lat – 3.5 minuty
M2/F2: 40-49 lat – 3.5 minuty
M3/F3: 50-59 lat – 3 minuty
M4/F4: 60-69 lat – 2.5 minuty
M5/F5: 70-79 lat – 2,5 minuty

Kategorie wagowe mężczyzn: -66 / -73 / -81 / -90 / -100 / +100 / kg

Kategorie wagowe kobiet: -52 / -57 / -63 / -70 / -78 / +78 / kg

Turniej odbędzie się na 2 matach wg przepisów starych Judo dopuszczających rzuty z użyciem chwytu za nogi.

Medale dla zdobywców miejsc I-III oraz dyplomy dla wszystkich uczestników

  • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
  • Koszty uczestnictwa pokrywają zainteresowane osoby lub kluby
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie zawodów. Zawodnicy badają i ubezpieczają się we własnym zakresie.

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy kierować do 03.03.2017 pocztą elektroniczną na adres: klubsportowy@nastula.pl.
W treści wiadomości należy podać nazwisko, imię, klub, datę urodzenia, kat. wagową, telefon kontaktowy.

Startowe

Startowe wynosi 80 pln płatne przelewem (w dniu zawodów należy okazać potwierdzenie wpłaty) lub 100 pln płatne gotówką na miejscu w dniu zawodów podczas rejestracji.
Dane do przelewu: Klub Sportowy Nastula Club 45 1950 0001 2006 2182 8882 0002 (w tytule należy podać imię, nazwisko, klub oraz dopisać Nastula Cup).

 

Informacja pochodzi z https://www.facebook.com/events/393397074331306/