Na prośbę Przewodniczącego Komisji Statutowej PZ Judo przekazuję informację dotyczącą prowadzonych prac nad zmianą Statutu Polskiego Związku Judo.

Szanowni Państwo, W imieniu Komisji Statutowej informuję, że obradujący w dn. 17.06.2023 r. Kongres Sprawozdawczo Statutowy na wniosek Komisji podjął następującą uchwałę:

„Uchwała nr. …….
Kongres Sprawozdawczo Statutowy (zwołany na dzień 17.06.2023) niniejszą uchwałą zobowiązuje Zarząd PZ Judo do:

  1. realizacji poprzednich uchwał kongresów PZ Judo i zaleceń Komisji Rewizyjnych w sprawie zmian statutu Związku,
  2. zwołanie w terminie do końca 2023 r. Nadzwyczajnego Kongresu Statutowego poświęconego tylko zmianom statutu PZ Judo”.

Chyba dziś jeszcze bardziej niż poprzednio wszyscy odczuwamy potrzebę unowocześnienia i aktualizacji tego dokumentu.
Jedno jest pewne – musimy to zrobić!

Przypominamy, że projekt statutu znajduje się na stronie internetowej PZ Judo w zakładce:
BIP > Komisja Statutowa > w zał. link statut-z_ordynacja_posrednia-projekt_2022.05.04_2.pdf

Szanowne Koleżanki i Koledzy prosimy wszystkich o zapoznanie się z proponowanym projektem i zgłaszanie (jak najszybciej) uwag i wniosków na adres konsultacje@pzjudo.pl.

Skreślajcie paragrafy, dopisujcie nowe, napiszcie nawet nową wersję statutu.

Natychmiast po podjęciu przez Zarząd uchwały o terminie zwołania Nadzwyczajnego Kongresu Statutowego zaprezentujemy Państwu szczegółowy harmonogram prac i konsultacji.

Przewodniczący
Komisji Statutowej PZ Judo
Jacek Skubis
W-wa 25.06.2023