Jak poprzednio przekazuję analizę przygotowaną przez Pana Jacka Skubisa, dyskusja na poniższy temat możliwa w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.

IZRAEL –TEL AVIV Grand Slam 2021.02.18-20

Kolejna analiza dedykowana aktualnym i przyszłym Władzom PZ Judo.

PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICHCIĄG DALSZY (zostało już mniej niż 5 miesięcy). Kolejnymi zawodami w przygotowaniach do letnich IO był turniej Grand Slam w ISR. Pomimo dalszego ciągu pandemii, wielu kłopotów z transportem, znacznie zwiększonych kosztów w zawodach wystartowały reprezentacje 60 państw (43 państwa zgłosiły się do rywalizacji kobiet, do rywalizacji mężczyzn zgłosiło się 55 reprezentacji). Razem wystartowało 422 zawodników i zawodniczek (w tym 174 kobiety i 248 mężczyzn).Najliczniejsze ekipy oprócz gospodarzy (37 osób), zgłosiły RUS -23, GER-22, KAZ-18. Reprezentacja POL z liczbą 13 zawodników (8 –kobiet i 5 –mężczyzn) znalazła się na miejscu10 -12 razem z Węgrami i Hiszpanią. Zgłosiliśmy więcej zawodników niż FRA; BEL czy TUR. W kategorii kobiet POL z 8 zawodniczkami znalazła się na miejscu 6-7razem z reprezentacją HOL. W rywalizacji mężczyzn(5 zawodników) POL na miejscu 16-19 wystąpiła razem z BEL, TUR, BUL ale przed FRA, GBR czy ESP. W poniższych tabelach przedstawione zostały liczby zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych. Tabele prezentują również liczbę zawodniczek i zawodników rozstawianych (8 osób w kategorii wagowej) w zależności od miejsc zajmowanych w rankingu światowym (w nawiasach).

Jak widać z powyższego zestawienia zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn 84% rozstawionych zawodników rekrutuje się z pierwszej dwudziestki rankingu. Zauważyć jednak należy, że z pierwszej dziesiątki rankingu światowego w zawodach rozstawiono mniej niż 50% zawodników. Zabrakło 52%kobiet i 59% mężczyzn. Na obniżenie rangi zawodów wpłyną również brak reprezentacji takich państw jak JAP,KOR czy CAN.Kilka reprezentacji wystartowało bez czołowych zawodników w odmłodzonych składach.
POL nie wystawiła zawodniczek w kategorii 48 i 70 kg a w grupie męskiej w kategoriach 66; 81 i +100 kg. W ISR nie wystartował najwyżej sklasyfikowany Polak tj. reprezentant kategorii + 100 kg.Poniższe tabele (3 i 4) przedstawiają skład reprezentacji POL gdzie tak jak poprzednio podane zostały m-ca w rankingu (przed imieniem) i wiek reprezentantów.

BILANS ZYSKÓW I STRAT

(klasyfikacja medalowa) Podział medali pomiędzy reprezentacjami zaprezentowany został poniżej w tabelach 5 i 6.

Medale złote zdobyło 11 państw w tym tylko 2 państwa zdobyły więcej niż jeden medal Francja -3 i Gruzja -2. Pozostałe 9 złotych medali (po jednym) zdobyło 9 reprezentacji. Te 11 państw zdobyło jeszcze 8 medali srebrnych i 15 brązowych co daje łącznie 37 medali i stanowi 66% ogólnej puli.Te 11 państw zdobyło również 28 m-c punktowanych co stanowi 50%.

Tabela 6 prezentuje państwa, które zdobyły pozostałe 19 medali (34%)i 18 miejsc punktowanych co stanowi 32%. Pozostałe 10 miejsc punktowanych podzieliło między siebie 7 reprezentacji. Polska z dwoma miejscami 5 zajęła w punktacji turnieju 26 miejsce.

Analizując podział medali w zależności od pozycji medalisty w rankingu możemy zaobserwować znaczne rozbieżności pomiędzy grupą kobiet i mężczyzn. Zawodniczki z pierwszej grupy (m-ca 1-10) rankingu zdobyły 16 medali co stanowi 57% całej puli medalowej. Zawodniczki tej grupy zdobyły również 5 z 7 złotych medali.Druga dziesiątka zdobyła kolejne 29% medali i pozostałe 2 złote. Żadnego medalu nie zdobyły zawodniczki z miejsc dalszych niż 30 w rankingu. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w grupie męskiej gdzie medale podzielone zostały [pomiędzy zawodników pierwszej dziesiątki 43% i zawodników sklasyfikowanych powyżej 30 miejsca 36% .Zróżnicowany był również podział złotych medali pomiędzy analizowanymi grupami rankingu. Ta sytuacja wymagałaby bardziej szczegółowej analizy.

W kolejnej tabeli nr. 8 zebrane zostały dane dotyczące reprezentacji Polski i stoczonych walk. Tabela prezentuje reprezentantów POL wg. kategorii wagowych z podaniem miejsca w rankingu oraz przeciwników (skrót nazwy państwa i m-ce w rankingu). Walki wygrane oznaczone zostały kolorem czarnym a walki przegrane–kolorem czerwonym. Kolorem niebieskim – zaznaczeni zostali zawodnicy grupy wiekowej juniorów. Oznaczenia dotyczące rozstrzygnięć umieszczone zostały na dole w ostatnim wierszu tabeli.

Jak widać z powyższego zestawienia reprezentacja kobiet stoczyła 18 walk.W 8 – wygranych walkach zawodniczki wykonały skutecznie 12 akcji uzyskując 3 – ippony i 9 razy waza-ari. Jedna walka wygrana została walkowerem. Polki karą shido ukarane zostały 25 razy a przeciwniczki 12 razy, 4 walki przegrane zostały przed czasem przez dyskwalifikację (3 kary shido). W pozostałych 6 przegranych walkach przeciwniczki 3 walki wygrały przez ippon i 3 przez waza ari. Zauważyć należy, że 3 zwycięstwa zostały uzyskane z reprezentantkami grupy juniorek ale z juniorkami przegraliśmy również 4 walki. Awans z 31 na 28 m-ce i kwalifikację olimpijską uzyskała zawodniczka 63kg. Agata O.Zawodniczki 52 kg (Karolina), 57kg (Julia), 63kg (Angelika), +78kg (Paula) zachowały pozycje rankingowe. Pozostałe zawodniczki 52kg, 57kg. 78kg. spadły o jedno m-cew rankingu.

PODSUMOWUJĄC

  • na 10 przegranych walk 7 przegrały Polki przed czasem w tym 4 przez dyskwalifikację
  • Polki nie wygrały żadnej walki przez dyskwalifikację przeciwniczki (pomimo korzystnych sytuacji),
  • Polki 3 razy przegrałyz niżej notowanymi przeciwniczkami grupy juniorek,
  • w walkach o złoty punkt (3) wygraliśmy 1 a przegraliśmy 2 w tym jedną przez dyskwalifikację

DO SUKCESÓW NIE MOŻNA ZALICZYĆ STARTU REPREZENTACJI MĘSKIEJ. Polacy stoczyli 7 walk z tego wygrali 2 a 5 przegrali. Walki wygrane (2) zakończyły się przed czasem rzutem na ippon ale przed czasem przegraliśmy 4 z 5 przegranych walk. Karą shido Polacy zostali ukarani 6 razy a przeciwnicy 4 razy. O złoty punkt GS walczyli Polacy 2 razy i obydwie walki przegrali. W II rundzie zawodów wystartował tylko jeden zawodnik (kat. 90 kg.) W rankingu awansował na m-ce 129 zawodnik kat. 73 kg, (Adam), spadł na 84 m-ce zawodnik 60 kg. Pozostali zawodnicy utrzymali dotychczasowe m-ca. Niestartujący zawodnik +100 kg awansował do grupy posiadającej kwalifikację kontynentalną na IO.

PODSUMOWUJĄC-zamiast komentarza – pytanie: DLACZEGO SYTUACJA JAKĄ MAMY W MĘSKIEJ KADRZE NARODOWEJ NIE JEST POWODEM NAJOGÓLNIEJ MÓWIĄC RADYKALNYCH ZMIAN W ORGANIZACJI SZKOLENIA?

Pytań co, jak i dlaczego tak się dziejew obydwóch reprezentacjach można postawić znacznie więcej. Zasadne są pytania: CZY TRENERZY WIEDZĄ CO SIĘ DZIEJE ? KTO TYM KIERUJE I ZA TO ODPOWIADA?TO NIE JEST JUŻ TYLKO WINA ZAWODNIKÓW.

Jacek Skubis 27.02.2021