Rafał Kubacki już kilka lat temu mówił o “szkole miękkiego upadania”

Europejska Unia Judo zajmuje się różnego rodzaju projektami związanymi z judo nie tylko w sporcie, ale również podczas nauki.  Właśnie publikuje materiał zachęcający do nauki judo i padów w szkołach – aby bezpiecznie upadać.

Przed kilku laty przeprowadzałem rozmowę z Rafałem Kubackim, który już wtedy mówił o “nauce bezpiecznego upadania, poniżej fragment wywiadu:

JUDOINFO: O ile się nie mylę, to Pan był pomysłodawcą „nauki bezpiecznego padania”, chciał Pan wprowadzić do szkół ten projekt.
To też byłaby szansa na to, aby więcej osób, zwłaszcza młodych dowiedziało się czegoś o judo i może nim zainteresowało.

Rafał Kubacki: Szkoła miękkiego upadania, to jest to co w judo pokazuje się jako profilaktykę, przeciwdziałanie pewnym zdarzeniom takim jak upadki czy złamania. To jest to na czym judo powinno bazować i co powinno pomóc aby nasza dyscyplina weszła do szkół.
Gdybyśmy stworzyli program „Profilaktyka przeciw urazowa” na lekcjach wychowania fizycznego, to moglibyśmy wejść w projekt systemowy Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Sportu.

Cały wywiad: Szkoła miękkiego upadania – rozmowa z Rafałem Kubackim

Może warto zainteresować się tym co mówi Rafał Kubacki oraz Europejska Unia Judo i w taki sposób zacząć wprowadzać do szkół judo.

Biorąc pod uwagę, że przykład idzie od góry (EUJ)  wykorzystajmy ten moment – PZJudo przynajmniej próbujmy wprowadzać judo do szkół.