Rozdział 4.1.2. Katame-no-kata

Katame-no-kata stanowi kolejną grupę technik Randori-no-kata. Jest praktyczną ilustracją teoretycznych studiów ataku i obrony w parterze.
Podczas demonstracji technik tej formy Tori i Uke wykorzystują charakterystyczną wysoką postawę klęczną Taka-kyoshi-no-kamae oraz specyficzny sposób przemieszczania się w pozycji klęcznej Shikko.
Chwyty wchodzące w skład Katame-no-kata podzielone zostały na 3 grupy (Osaekomi-waza, Shime-waza, Kansetsu-waza) po 5 technik.

I. Osae-komi-waza

Kesa-gatame

Uke leży na wznak; prawa noga wyprostowana, lewa oparta stopą o matę – zgięta w kolanie pod kątem 90 stopni, ramiona ułożone wzdłuż ciała. Tori kesagatame.jpgpochyla się i obiema rękami unosi prawe ramię przeciwnika. Następnie, chwytając lewą ręką górną część prawego rękawa Uke, umieszcza jego ramię pod swoim. Z kolei, wyknując skręt tułowia w lewo, przyciska prawym bokiem tułów Uke i równocześnie umieszcza swoje prawe kolano pod jego prawym ramieniem, a prawą dłonią przeprowadzoną pod lewą pachą partnera chwyta go od spodu za Judogi na wysokości barku. Teraz Tori zwiększa nacisk swoim tułowiem na przeciwnika i równocześnie przenosi swoją lewą nogę do tyłu opierając o matę wewnętrzną stronę palców stóp i wzmacniając chwyt lewą ręką, rozpoczyna trzymanie. W tym momencie Uke próbuje się uwolnić poprzez odpychanie ramion Tori, skręty tułowia, wpychanie swojego prawego kolana pod tułów partnera itp. Po kilku sekundach Uke zaprzestaje prób kontrataku i poddaje się.

Kata-gatame

Uke leży na wznak; prawa noga wyprostowana, lewa oparta stopą o matę, ramiona ułożone wzdłuż ciała. Tori pochyla się i obiema rękami unosi jego prawe ramię.
katagatame.jpg Następnie, chwytając lewą ręką ramię przeciwnika na wysokości barku, a prawą na wysokości łokcia, przenosi je ponad twarzą Uke i umieszcza na jego twarzy na wysokości ucha. Teraz Tori przesuwa swoje prawe kolano w kierunku Uke i dociska je do jego prawego boku. Następnie przeprowadza swoje prawe ramię ponad prawym ramieniem i szyja Uke, po czym od spodu łączy chwytem obie dłonie. Równocześnie głową wywiera nacisk na prawe ramię przeciwnika, dociskając je w kierunku jego skroni.
Dalej Tori prostuje swoją lewą nogę, opierając stopę o matę i wzmacniając chwyt, rozpoczyna trzymanie. W tym momencie Uke rozpoczyna próbę uwolnienia się poprzez odpychanie tułowia Tori, skręty tułowia, próby wciśnięcia ramiania pod klatkę piersiową przeciwnika itp. Po kilku sekundach Uke zaprzestaje prób uwolnienia i poddaje się.

Kami-shiho-gatame

Uke leży na wznak; prawa noga wyprostowana, lewa oparta stopą o matę, ramiona ułozone wzdłuż ciała. Tori w pozycji klęcznej zbliża się w kierunku kamishihogatame.jpggłowy przeciwnika. Przekłada swoje dłonie i chwyta go za pas po obu stronach tułowia. Równocześnie zginając ręce w łokciach, unieruchamia ramiona uke i przyciskając swoją klatką piersiową tułów Uke oraz obniżając biodra, rozpoczyna trzymanie. W tym momencie Uke rozpoczyna próbę uwolnienia się poprzez odpychanie tułowia Tori, skręty tułowia, próby wciśnięcia ramienia pod klatkę pirsiową przeciwnika itp. Po kilku sekundach Uke zaprzestaje prób uwolnienia i poddaje się.

Yoko-shiho-gatame

Uke leży na wznak; prawa noga wyprostowana, lewa oparta stopą o matę, ramiona ułożone wzdłuż ciała. Tori przemieszcza się w kierunku yokoshihogatame.jpgprzeciwnika, pochyla się i obiema rekami unosi jego prawe ramię, a następnie kładzie je po swojej lewej stronie. Teraz przesuwa swoje lewe kolano, tak aby znalazło się w bezpośrednim kontakcie z prawą pachą Uke. Tori lewą dłonią chwyta pas przeciwnika po prawej stronie jego tułowia i równocześnie klęka na prawe kolano. W tej pozycji przeprowadza swoje prawe ramię pomiędzy udami przeciwnika i od spodu chwyta pas po lewej stronie jego tułowia. Teraz lewe ramię przeprowadza pod karkiem uke i chwyta go za lewą część kołnierza. Dalej Tori dociska swoje lewe kolano do lewej pachy, a prawe – do prawego biodra Uke i równocześnie skręcając głowę w lewo, dociska nią tułów.

Kuzure-kami-shiho-gatame

Uke leży na wznak; prawa noga wyprostowana. lewa oparta stopą o matę, ramiona ułożone wzdłuż ciała. Tori zbliża się w kierunku głowy przeciwnika, kuzurekamishihogatame.jpga następnie prawą dłonią chwyta od wewnątrz prawe przedramie Uke i unosi je. Trzymając uniesione ramię Uke zmienia chwyt, ujmując lewą rękę.
Dalej przemieszcza prawą nogę w prawo, opierając się stopą o matę. Równocześnie przeprowadza prawe ramię od strony prawej pachy Uke, pod jego prawym barkiem i chwyta go za tył kołnierza. W tej pozycji przekłada swoje lewe ramię pod lewym ramieniem Uke i chwyta go za pas po lewej stronie tułowia. Następnie, przyciskając swoją klatką piersiową tułów Uke, kontratakując, próbuje uwolnić się poprzez odpychanie tułowia Tori, skręty tułułowia, wciskanie ramienia pod klatkę piersiową przeciwnika itp. Po kilku sekdundach Uke zaprzestaje prób obrony i poddaje się.

II. Shime-waza

Kata-juji-jime

Uke leży na wznak; prawa noga wyprostowana, lewa oparta stopą o matę, ramiona ułożone wzdłuż ciała. Tori przemieszcza się w kierunku przeciwnika, pochyla i obiema rękami unosi jego prawe ramię po czym katajujijime.jpgukłada je po swojej lewej stronie. Zbliża się do przeciwnika jeszcze bardziej i z tej pozycji lewą dłonią chwyta szczyt lewej strony kołnierza Uke. Teraz przenosi swoją prawą nogę ponad tułowiem Uke i siada na nim okrakiem; równocześnie prawą ręką przemieszcza lewe ramię przeciwnika, układając je prostopadle do tułowia. W tej pozycji Tori prawą dłonią chwyta szczyt prawej strony kołnierza Uke; oba nadgarstki Tori powinny być ułożone na gardle Uke. Teraz Tori, zaciskając kołnierz na szyi rozpoczyna duszenie. W tym momencie Uke rozpoczyna próbę uwolnienia się poprzez odpychanie ramion i tułowia Tori, skręty tułowia itp. Po kilku sekundach Uke zaprzestaje prób obrony i poddaje się.

Hadaka-jime

Uke siada na macie; lewa noga zgięta w kolanie, oparta zewnętrzną krawędzią stopy o matę i odchylona na zewnątrz; prawa łagodnie zgięta, również odchylona na zewnątrz. Tori zbiża się do Uke i równocześnie hadakajime.jpgprzeprowadza swoje prawe przedramię pod jego podbródkiem, otaczając szyję. Lewą dłoń łączy z prawą na wysokości lewego barku Uke, tak aby wewnętrzna krawędź prawej dłoni uciskała gardło przeciwnika; głowa Tori jest umieszczona tak, że styka się prawym policzkiem z lewym Uke. W tej pozycji Tori cofa nieco lewą nogę i obniża tułów, doprowadzając do wychylenia Uke w tył i zwiększając nacisk na gardło przeciwnika, rozpoczyna duszenie. W tym momencie Uke rozpoczyna próbę uwolnienia się poprzez odpychanie ramion Tori, skręty tułowia itp. Po kilku sekundach Uke zaprzestaje prób obrony i poddaje się.

Okuri-eri-jime

Uke siada na macie;  noga zgięta w kolanie i odchylona na zewnątrz, prawa łagodnie zgięta, również odchylona na zewnątrz. Tori zbilża się do Uke i równocześnie przeprowadza swoje lewe przedramię pod jego lewą pachą, okurierijime.jpgpo czym chwyta lewą część kołnierza przeciwnika i ciągnie ją w dół. Teraz przeprowadza swoje prawe przedramię pod podbródkiem Uke i otazając jego szyję, chywta górę lewej części kołnierza przeciwnika, a lewą dłonią chywta prawą część kołnierza Uke. Głowa Tori jest umieszczona tak, że styka się prawym policzkiem z lewym Uke, a prawy bark Tori napiera na kark przeciwnika. W tej pozycji Tori cofa nieco lewą nogę i obniża tułów, doprowadzając do wychylenia uke w tył i skręcając tułów w prawo, zwiększa nacisk na gardło przeciwnika, rozpoczynając duszenie. W tym momencie Uke rozpoczyna próbę uwolnienia się poprzez odpychanie ramion Tori, skręty tułowia itp.  Po kilku sekundach Uke zaprzestaje prób obrony i poddaje się.

Kata-ha-jime

Uke siada na macie; lewa noga zgięta w kolanie i odchylona na zewnątrz, prawa łagodnie zgięta, również odchylona na zewnątrz. Tori zbliża się do katahajime.jpgUke i równocześnie przeprowadza swoje lewe przedramię pod jego lewą pachą, po czym chwyta lewą część kołnierza przeciwnika i ciągnie ją w dół. Teraz przeprowadza swoje prawe przedramię pod podbródkiem Uke i otaczając jego szyję, chwyta górę lewej części kołnierza przeciwnika. Następnie Tori przekłada swoje lewe ramię pod jego lewym raminiem i unosi je, po czym wewnętrzną stronę lewej dłoni opiera o podstawę czaszki przeciwnika. W tej pozycji Tori przesuwa nieco prawą nogę w prawo i obniża tułów, doprowadzając do wychylenia Uke w tył. Skręcając tułów nieco w prawo ciągnie prawym ramieniem, przez co zwiększa nacisk na gardło przeciwnika i rozpoczyna duszenie. W tym momencie Uke rozpoczyna próbę uwolnienia się poprzez odpychanie prawego przedramienia Tori, skręty tułowia itp. Po kilku sekundach Uke zaprzestaje prób obrony i poddaje się.

Gyaku-juji-jime

Uke leży na wznak. Prawa noga wyprostowana, lewa oparta stopą o matę, ramiona ułożone wzdłuż ciała. Tori przemieszcza się w kierunku gyakujujijime.jpgprzeciwnika, pochyla się i obiema rękami unosi jego prawe ramię, po czym układa je po swojej lewej stronie.
Zbliża się do partnera jeszcze bardziej i z tej pozycji lewą dłonią chwyta szczyt lewej strony kołnierza Uke. Teraz przenosi swoją prawą nogę ponad tułowiem Uke i siada na nim okrakiem; równocześnie prawą ręką przemieszcza lewe ramię przeciwnika, układając je prostopadle do tułowia. W tej pozycji Tori prawą dłonią chywyta szczyt prawej strony kołnierza Uke; obydwa nadgarstki Tori powinny być ułożone na gardle przeciwnika. Następnie Tori, zaciskając kołnierz na szyi przeciwnika i naciskając obydwoma przedramionami, pochyla tułów do przodu rozpoczynając duszenie. W tym memencie Uke rozpoczyna próbę uwolnienia się poprzez odpychanie ramion i tułowia Tori, skręty tułowia itp. Po kilku sekundach Uke zaprzestaje prób obrony i poddaje się.

Ude-garami

Uke leży na wznak. Prawa noga wyprostowana, lewa oparta stopą o matę, ramiona ułożone wzdłuż ciała. Tori przemieszcza się w kierunku udegarami.jpgprzeciwnika, pochyla sie i obiema rekami unosi jego prawe ramię, po czym układa je po swojej lewej stronie.
Uke rozpoczyna atak, próbując lewą ręką uchwycić prawą część kołnierza Tori. W tym momencie Tori chwyta lewą dłonią nadgarstek atakującego ramienia przeciwnika. Klęka na obu kolanach, pochyla się nad przeciwnikiem i naciska lewe ramię Uke w stronę maty, w kierunku jego lewego barku. Kontynuując obronę, Tori pochyla tułów i przeprowadza swoje prawe ramię pod lewą pachą Uke. Dalej, wyprowadzając je na zewnątrz, prawą dłonią chwyta od góry swój lewy nadgarstek. W tej pozycji Tori poprzez nacisk na lewe przedramię Uke i wypychanie do góry jego lewego łokcia wykonuje dźwignię. Uke, nie mogąc się bronić, poddaje się.

Ude-hishigi-juji-gatame

Uke leży na wznak. Prawa noga wyprostowana, lewa oparta stopą o matę, ramiona ułożone wzdłuż ciała. W chwili, gdy Tori zbiza sie do Uke, ten rozpoczyna atak, próbując prawą ręką chwycić lewą część kołnierza udehishigijujigatame.jpgprzeciwnika. W tym momencie Tori obiema dłońmi chwyta nadgarstek atakującego ramienia Uke. Następnie przemieszcza swoją prawa stopę tak, aby znalazła sie pod prawą pachą Uke, lewą przenosi ponad jego twarzą i opiera stopę na macie przy lewym barku przeciwnika. Kontynuując obrone, Tori ciągnie uchwycone ramię Uke i przeylając tułów do tyłu, kładzie się na macie, unieruchamiając jego prawą rękę pomiędzy swoimi udami. W tej pozycji Tori poprzez wypychanie bioder do góry wykonuje dźwignię na prawy staw łokciowy przeciwnika. uke, nie mogąc się bronić poddaje się.

Ude-hishigi-ude-gatame

Uke leży na wznak. Prawa noga wyprostowana, lewa oparta stopą o matę, ramiona ułożone wzdłuż ciała. Tori przemieszcza sie w kierunku przeciwnika, pochyal sie i obiema rękami unosi jego prawe ramię, po czym udehishigiudegatame.jpgukłada je po swojej lewej stronie. Uke rozpoczyna atak, próbując lewą ręką ucwycic prawą część kołnierza Tori. W tym momencie Tori pochyla tułów i unieruchamia atakującą dłoń przeciwnika pomiędzy swoim prawym barkiem i prawą częścią dolnej szczęki. Teraz układa dłonie na stawie łokciowym atakującego ramienia Uke i równocześnie kością piszczelową prawej nogi blokuje tułów Uke na wysokości dolnych żeber. W tej pozycji Tori poprzez skęt tułowia w lewo i nacisk na łokieć Uke wykonuje dźwignię. W tym momenice Uke rozpoczyna obronę poprzez próbę wyciągnięcia zaatakowanego ramienia; po chwili, nie mogąc się uwolnić – poddaje się.

Ude-hishigi-hiza-gatame

Tori i Uke zbiżają sie do siebie w pozycji klęcznej, a następnie chwytają się nawzajem w Migi Kumi-kata Tori przeprowadza swoje lewe ramię pod prawą ręką Uke i wyprowadza je,  chwytając od zewnątrz prawy bark Uke.
udehishigihizagatame.jpgTen ruch doprowadza do przerwania uchwytu prawej dłoni Uke, po czym Tori lewą ręką przyciąga przeciwnika. W efekcie prawy nadgarstek Uke zostaje unieruchomiony pod lewą pachą Tori. Teraz Tori, ciągnąc obiema rękami, wychyla Uke w przód i równocześnie opierając swoją prawą stopę na lewym biodrze Uke, pada w tył w prawo. Padając, Tori przenosi lewą stopę na zewnątrz prawego biordra Uke, a wewnętrzną stroną lewego stawu kolanowego naciska na prawy staw łokciowy przeciwnika i skręcając biodra w prawo, rozpoczyna wykonywanie dźwigni. Uke nie mogąc uwolnić prawego ramienia, poddaje się.

Ashi-garami

Tori i Uke stoją naprzeciw siebie, trzymając nawzajem swoje Judogi podstawowym uchwytem Kumi-kata. Tori rozpoczyna atak, wychylając przeciwnika w przód; swoją lewą stopę umieszcza pomiędzy stopami Uke. ashigarami.jpgRównocześnie, ciągnąc przeciwnika, pada w tył, a prawą stopę opiera po lewej stronie podbrzusza Uke – tak jak przy Tomoe-nage. Uke blokuje rzut poprzez  wykonanie prawą nogą kroku w przód i próbę uniesienia przeciwnika z maty. W tym momencie Tori przesuwa swoje biodra w prawo i prawą nogą od wewnątrz odpycha lewe kolano przeciwnika w prawo, równocześnie ciągnąc Uke w przód. Teraz Tori "oplata" swoją lewą nogą prawą nogę Uke w ten sposób, iż opiera lewą stopę o dolną część prawej strony podbrzusza przeciwnika i skręca biodra w prawo. Następnie ciągnie rękami i prostując lewę, doprowadza do upadku Uke na lewy bok, rozpoczynając dźwignię na prawy staw kolanowy przeciwnika. Uke próbuje się uwolnić poprzez skręt tułowia w lewo; po chwili poddaje się.

Posted Under
Bez kategorii