Rozdział 4.1.1. Nage-no-kata

Nage-no-kata stanowi pierwszą grupę technik dwuczęściowego Randori-no-kata. Jest praktyczną ilustracją teoretycznych podstaw rzutów oraz pryncypiów ataku i obrony w pozycji stojącej. Tori i Uke przedstawiający tę formę oprócz nienagannej znajomości Nage-waza powinni wykazywać doskonałość w przemieszczaniu się (Tsugi-ashi, Ayumi-ashi) oraz obrotach ciała (Tai-sabaki).
Układ zawiera 15 rzutów podzielonych na 5 serii (Te-waza, Koshi-waza, Ashi-waza, Ma-sutemi-waza,Yoko-sutemi-waza).

Wszystkie techniki tworzące Nage-no-kata powinny być wykonywane najpierw na prawą, potem na lewą stronę.

I. Te-waza

Uki-otoshi

Uke wykonuje krok prawą noga w przód; równocześnie Tori wykonuje krok lewa nogą w tył. W ten sposób obaj przeciwnicy przyjmują pozycję Migi-shizentai i wykonują uchwyt Kumi-kata.

ukiotoshi.gifTeraz, tori ciągnąc, wychyla przeciwnika w przód. Uke, aby zachować równowagę, ponownie robi krok prawą nogą do przodu. Tori pogłębia wychylenie przeciwnika, ciągnąc i robiąc kolejny krok lewą nogą w tył. Uke wykonuje następny krok prawą nogą do przodu, a Tori lewą nogą do tyłu. Kiedy Uke robi trzeci krok prawą nogą do przodu, Tori cofa lewą i ciągnąc przeciwnika, klęka na lewym kolanie, co doprowadza Uke do updaku na plecy.

Seoi-nage

Kiedy przeciwnicy stoją naprzeciw siebie Uke wykonuje krok lewą nogą w przód i równocześnie, zamierzając się, wznosi prawe ramię ponad głowę (dłoń zaciśnięta w pięść).
seoinage.gif Następnie wykonuje krok prawą nogą w przód i próbuje uderzyć podstawą prawej pięści w szczyt czoła przeciwnika.
W tym momencie Tori wykonuje krok prawą nogą w przód, stawiając stopę po wewnętrznej stronie prawej stopy Uke i równocześnie lewym przedramieniem blokuje cios przeciwnika. Następnie, chwytając wewnętrzną stronę prawego rękawa Uke, ciągnie i wychyla go w przód. Równocześnie na palacach prawej stopy wykonuje obrót w lewo, a prawe ramię przeprowadza pod lewą pachą przeciwnika. Teraz Tori, kontynuującciągnięcie obiema rękami, wykonuje obrót w lewo i równocześnie wykonując skłon, rzuca Uke.

Kata-guruma

 W momencie, kiedy obaj przeciwnicy wykonują Kumi-kata, Tori robi krok lewą nogą w tył i wychyla Uke do przodu; ten. dla zachowania równowagi wykonuje krok prawą nogą.
kataguruma.gif Tori ponownie wykonuje krok lewą nogą w tył i równocześnie chwyta lewą dłonią prawy rękaw Uke od wewnątrz. Kontynuuje ciągnięcie Uke, na co ten reaguje kolejnym krokiem lewej nogi w przód. Tori kolejny raz wykonuje większy krok lewą nogą w tył, a Uke, próbując zachować równowagę, krok prawą nogą w przód. W tym momencie Tori obniża pozycję. stając w Jigo-tai i ciągnąc pochyla tułów do przodu, tak aby jego szyja znalazła się na wyskokości prawego biodra Uke, a prawym ramieniem chwyta od wewnątrz prawą nogawkę przeciwnika. W tej pozycji Tori, wykonując kolisty ruch ramionami (od prawej do lewej) i wyprostowując tułów, rzuca Uke.

II.Koshi-waza

Uki-goshi

Kiedy przeciwnicy stoją naprzeciw siebie, Uke wykonuje krok lewą nogą w przód i zamierzając się, wznosi prawe ramię ponad głowę (dłoń zaciśnięta w pięść).
ukigoshi.gifNastępnie Uke wykonuje krok prawą nogą w przód i równocześnie próbuje uderzyć podstawą prawej pięści w szczyt czoła przeciwnika. W tym momencie Tori wykonuje krok lewą nogą w przód, stawiając stopę po wewnętrznej stronie prawej stopy Uke. Następnie, lewym ramieniem obejmuje i przyciąga tułów Uke, a prawym chwyta od zewnątrz lewy rękaw przeciwnika i równocześnie wykonuje obrót w prawo. Teraz Tori, ciągnąc obiema rękami, pogłębia skłon i rzuca Uke.

Harai-goshi

Kiedy przeciwnicy stoją naprzeciw siebie, Uke wykonuje krok prawą nogą do przdodu. W tym momencie Tori robi krok lewą nogą w tył i równocześnie chwyta przeciwnika uchwytem Kumi-kata.
haraigoshi.gif Dalej, ciągnąc Uke, wykonuje krok lewą nogą w tył, na co ten reaguje kolenym krokiem prawej nogi w przód. Tori ponownie wykonuje krok lewą nogą w tył i równocześnie przeprowadza prawe ramię pod lewą pachą przeciwnika, układając dłoń w okolicach lewej łopatki Uke. W tej pozycji ciągnie przeciwnika, wychylając go w przód, na co ten reaguje kolejnym krokiem prawej nogi do przodu. Teraz Tori wykonuje obrót w lewo, pogłębiając wychylenie Uke w przód w prawo, który kolejny raz robi mały krok prawą nogą do przodu. Wykorzystując ten ruch, Tori kontynuuje ciągnięcie i pochylając się w przód, zagarnia prawą nogą prawą nogę Uke, rzucając go.

Tsurikomi-goshi

Kiedy przeciwnicy stoją naprzeciw siebie, Uke rozpoczynając, wykonuje krok prawą nogą do przodu, chwytając Tori uchwytem Kumi-kata. W tym momencie Tori robi krok lewą nogą w tył i równocześnie prawą ręką chwyta przeciwnika od tyłu za kołnierz Judogi.
tsurikomigoshi.gifDalej, ciągnąc Uke, wychyla go w przód, na co ten reaguje krokiem prawej nogi do przodu. Tori kolejny raz wykonuje krok lewą nogą w tył pogłębiają wychylenie Uke. Kontynuując ciągnięcie przeciwnika wychyla go w przód, na co ten reaguje kolejnymn krokiem prawej nogi. W tym momencie Tori stawia prawą stopę naprzeciw prawej stopy Uke i prawym ramieniem ciągnie przeciwnika w przód w górę, a Uke dążąc do zachowania równowagi, robi krok lewą nogą do przodu. Tori , kontynuując ruch, wykonuje obrót w lewo i stawia lewą stopę po wewnętrznej stronie lewej stopy przeciwnika. Teraz, obniżając biodra, blokuje nimi nogi Uke na wysokości ud i w tej pozycji, synchronizując ciągnięcie rękami i skłon tułowia rzuca, przeciwnika.

III. Ashi-waza

Okuri-ashi-harai

Przeciwnicy stoją naprzeciw siebie trzymając się nawzajem uchwytem Kumi-kata. Tori, rozpoczynając, wykonuje krok prawą nogą w bok prawo, po czym dostawia do niej lewą.
okuriashiharai.gif W ten sposób zmusza Uke do wykonania kroku lewą nogą w bok w lewo i dostawienia do niej prawej.
Tori powtarza przemieszczanie w bok w prawo, zmuszając przeciwnika do ponownego ruchu w tym kierunku. Wykonując po raz trzeci kroki prawą i lewą nogą w bok w prawo, w momencie, kiedy Uke dostawia prawą nogę do lewej, zagarnia zewnętrzną krawędzią lewej stopy prawą stopę przeciwnika na wysokości kostki. Równocześnie skręca ramionami tułów Uke w lewo, rzucając go w kierunku, w którym się przemieszcza.

Sasae-tsurikomi-ashi

Przeciwnicy stoją naprzecw siebie, trzyjamąc się nawzajem uchwytem Kumi-kata. Uke, rozpoczynając, wykonuje krok prawą nogą w przód; Tori w tym samym momencie roi krok lewą nogą w tył. W tej pozycji Tori wpróbuje wychylić Uke do przodu.
sasaetsurikomiashi.gif Uke,  starając się zachować równowagę, wykonuje krok lewą nogą. Tori pogłębia wychylenie przeciwnika poprzez wykonanie kolejnego kroku lewą nogą w tył, na co Uke reaguje krokiem prawej nogi do przodu. Tori wykonuje jeszcze jeden krok lewą nogą w tył, po czym natychmiast wykonuje ćwierć obrotu w tył w lewo. Uke, próbując zachować równowagę, robi następny krok lewą nogą. W tym momencie Tori podbiciem lewej stopy zablokowuje prawą stopę przeciwnika. Równocześnie ciągnąc lewą i pchając prawą ręką, skręca tułów Uke, czym doprowadza do rzutu.

Uchi-mata

Przeciwnicy stoją naprzeciw siebie w postawie Migi-shizentai, trzymając sie nawzajem uchwytem Kumi-kata. Tori, ciągnąc Uke prawą ręką, wykonuje krok lewą nogą w przód w lewo, a prawą robi krok w tył w lewo. Uke przemieszcza się (po łuku) do przodu stawiając najpierw lewą, potem prawą stopę Tori i Uke powtarzają opisane ruchy; Uke "obchodzi" Tori szerokim łukiem.
uchimata.gif Kiedy Tori ponownie ciągnie przeciwnika prawą ręką, a Uke znów próbuje go "obejść", Tori, ciągnąc obiema rękami, wychyla przeciwnika w przód. Równocześnie obniża postawę i umieszcza swoją prawą nogę pomiędzy udami przeciwnika, po czym skręca tułów w lewo.  W tej pozycji Tori, kontynuując ciągnięcie rękami i podcinając od wewnątrz lewe udo przeciwnika, rzuca go na matę.

IV. Ma-sutemi-waza

Tomoe-nage 

Przeciwnicy stają naprzeciw siebie w postawie Migi-shizentai, trzymając się nawzajem uchwytem Kumi-kata. Tori, próbując wychylić przeciwnika w tył, wykonuje trzy kroki w przód, rozpoczynając prawą nogą.
tomoenage.gifPopychany Uke wykonuje trzy kroki w tył, po czym zatrzymuje się i próbuje przemieścić się w przód. W tym momencie Tori stawia swoją lewą stopę po wewnętrznej stronie prawej stopy Uke. Zmienia równocześnie uchwyt lewej ręki, przeprowadzając ją pod pachą przeciwnika i chwytając za prawy kołnierz. W tej pozycji wychyla Uke w przód. Uke wykonuje krok lewą nogą w przód, tak aby jego stopy były równoległe. W tym momencie Tori umieszcza prawą stopę na podbrzuszu przeciwnika i ciągnąc go, siada blisko swojej lewej pięty. Kontynuując ciągnięcie i pad w tył, Tori, wyprostowując prawą nogę, rzuca przeciwnika ponad soba.

Ura-nage

Przeciwnicy stoją naprzeciw siebie. Uke wykonuje wykrok lewą nogą i podnosi prawe ramię. Teraz, robiąc krok prawą nogą w przód próbuje uderzyć Tori zewnętrzną krawędzią prawej pięści w czoło.
uranage.gifTori, dla uniknięcia ciosu pochyla się i stawiając lewą stopę po zewnętrznej stronie prawej  stopy przeciwnika, przechodzi pod atakującym ramieniem. W tej pozycji, uginając nogi, obniża tułów i równocześnie chwyta Uke, obejmując go lewym ramieniem wokół pasa. Następnie stawia prawą stopę pomiędzy stopami przeciwnika, a prawą dłoń umieszcza na wysokości pasa Uke.  Teraz Tori, padając w tył i wypychając biodra w górę rzuca Uke ponad swoim ramieniem.

Sumi-gaeshi

Przeciwnicy stoją naprzeciw siebie. Równocześnie wykonują głęboki wykrok prawymi nogami, przyjmując prawą postawę obronną. Chwytają się lewymi rękami za prawe rękawy na wyskokości łokcia, a prawe przeprowadzają nawzajem pod lewymi pachami, chwytając za bluzy od strony pleców.
sumigaeshi.gifTori, ciągnąc przeciwnika, wykonuje krok prawą nogą w tył. Uke dla zachownia równowagi wykonuje krok lewą nogą w przód, tak aby jego stopy były równoległe. W tym momencie Tori stawia swoją prawą stopę po wewnętrznej stronie lewej stopy przeciwnika i wychyla go w przód. Kontynuując akcję, pada w tył, ciągnąc za sobą Uke i pchając swoją prawą stopą lewe piodudzie Uke, rzuca go ponad sobą.

V. Yoko-sutemi-waza 

Yoko-gake

Przeciwnicy stoją naprzeciw siebie. Uke wykonuje krok prawą nogą w przód  i w tym momencie przeciwnicy chwytają się uchwytem Kumi-kata. Teraz Tori wykonuje krok lewą nogą w tył i próbuje wychylić przeciwnika w przód, co zmusza Uke do pogłębienia wykroku prawą nogą w przód.
yogogake.gifTori ponownie wykonuje krok lewą nogą w tył i ciągnąc Uke, wychyla go w przód w prawo. Uke dla zachownia równowagi ponownie pogłębia wykrok prawą nogą. W tym momenice Tori, pogłębiając wychylenie przeciwnika wykonuje mały krok prawą nogą w tył, stawiając ją blisko swojej lewej stopy. Kiedy Uke, starając się zachować równowagę, próbuje wykonać kolejny krok prawą nogą, Tori zablokowuje ją stawiając swoją lewą stopę w okolicy kostki przeciwnika. Następnie, padając na lewy bok i blokując stopę przeciwnika, ciągnie go za sobą, rzucając obok swojego lewego boku.

Yoko-guruma

Przeciwnicy stoją naprzeciw siebie. Uke, rozpoczynając lewą nogą, wykonuje trzy kroki w przód i zbliżając się do Tori, wznosi prawe ramię, próbując uderzyć zewnętrzną krawędzią prawej pięści w szczyt czoła przeciwnika.
yokoguruma.gifTori, unikając ciosu, pochyla się poniżej atakującego ramienia przeciwnika i stawia swoją lewą stopę z tyłu prawej stopy uke. Teraz, znajdując się w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem obejmuje go lewym ramieniem wokół pasa. Następnie, ciągnąc w tył i "wślizgując" się prawą nogą pomiędzy jego stopy, pada na lewy bok i rzuca Uke ponad sobą.

Uki-waza

Przeciwnicy stoją naprzeciw siebie Równocześnie wykonują głęboki wykrok prawymi nogami, przyjmując prawą postawę obronną. Teraz Tori robi duży krok prawą nogą w tyłi ciągnąc przeciwnika, wychyla go w przód.
ukiwaza.gifUke, starając się zachować równowagę, wykonuje krok lewą nogą w przód. Tori kontynuując wychylenie obiema rękami, ciągnie przeciwnika w górę. Uke, próbując uniknąć wchylenia, wykonuje krok prawą nogą w przód w prawo. W tym momencie, Tori, siadając, swoim lewym udem zablokowuje prawą stopę Uke po jej zewnętrznej stronie. Następnie, ciągnąc przeciwnika i padając na lewy bok, rzuca Uke ponad sobą.

Posted Under
Bez kategorii