Gwiazdkowy turniej judo dzieci

logo-ozj-poznan.jpgKOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

GWIAZDKOWEGO TURNIEJU JUDO DZIECI

/ rocz. 1996 – 1997 /

1. ORGANIZATOR

Okręgowy Związek Judo w Poznaniu, Urząd Miasta Poznania

2. TERMIN I MIEJSCE:

7.12.2008 /niedziela/

Hala Judo w Poznaniu, ul. Reymonta 1 / TS Olimpia /.

3. PRAWO STARTU:

Dziewczęta i chłopcy rocz. 1996 – 1997 posiadający min. 5 KYU i ważne badania lekarskie.

Zakaz stosowania technik z kolan, chwytów z rzutem za samą głowę, rzutów za nogi

4. KATEGORIE WAGOWE:

Do ustalenia kierownika zawodów w przedziałach max co 3 kg.

5. PROGRAM ZAWODÓW:

Godz. 9.00 – 10.00 waga i przegląd lekarski,

Godz. 10.00 – 11.00 weryfikacja i losowanie,

Godz. 11.00 otwarcie zawodów i rozpoczęcie walk do ich zakończenia.

6. OPŁATA STARTOWA:

10,-zł od zawodnika/czki

7. WYRÓŻNIENIA:

Dyplomy,medale,upominki za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wagowych.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami sędziowskimi i aktualnym Regulaminem Sportowym PZ Judo na 2 matach. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów.

Okręgowy Związek Judo w Poznaniu informuje, iż zgodnie z regulaminem sportowym Polskiego Związku Judo oraz wytycznymi i postanowieniem WPSL w Poznaniu decyzją lekarza zawodów zawodnicy\czki nie posiadający aktualnych badań lekarskich wydanych przez lekarza sportowego nie zostaną zweryfikowani, a tym samym nie będą mogli brać udziału w zawodach.

Wszelkie komunikaty i wyniki dostępne będą na stronie internetowej www.oz-judo.pl

Posted Under
Bez kategorii
Tagged