Stonoga

Uczestnicy:
Dwa zespoły o równej liczbie zawodników.

Organizacja:
Drużyny ustawione w rzędach na linii startu, w pozycji na czworakach.
Na sygnał zespoły muszą utworzyć „stonogę”, tzn. pierwszy oplata nogami tułów drugiego, drugi trzeciego itd. Taka „stonoga” maszerując na rękach musi dojść do półmetka.
Wygrywa zespół, który na trasie wyścigu się nie rozerwie, o ile obydwa zespoły prawidłowo pokonają trasę o zwycięstwie decydować będzie szybkość wykonania zadania. Zadanie uważa się za zaliczone i ukończone, kiedy ostatni człon „stonogi” minie linię półmetka.

Posted Under
Bez kategorii

Stonoga

Uczestnicy:
Dwa zespoły o równej liczbie zawodników.

Organizacja:
Drużyny ustawione w rzędach na linii startu, w pozycji na czworakach.
Na sygnał zespoły muszą utworzyć „stonogę”, tzn. pierwszy oplata nogami tułów drugiego, drugi trzeciego itd. Taka „stonoga” maszerując na rękach musi dojść do półmetka.
Wygrywa zespół, który na trasie wyścigu się nie rozerwie, o ile obydwa zespoły prawidłowo pokonają trasę o zwycięstwie decydować będzie szybkość wykonania zadania. Zadanie uważa się za zaliczone i ukończone, kiedy ostatni człon „stonogi” minie linię półmetka.

Posted Under
Bez kategorii