Poznańska Akademia Judo prosi o pomoc, tak klub informuje o swoich problemach i projektach:

Stanęliśmy obecnie na rozdrożu wynikającym z planów infrastrukturalnych Miasta Poznań. Nasza obecna siedziba ma zostać zrównana z ziemią, a na jej miejscu ma powstać pływalnia. Potrzebujemy nowego miejsca
do funkcjonowania Akademii. Nie możemy dopuścić do zaprzestania działalności, która nadaje sens życia wielu osobom.

Mamy wytypowaną nową lokalizację dla hali dedykowanej judo. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w Polsce. We współpracy z Miastem powstał projekt, który ma być finansowany ze źródeł Urzędu Miasta, dotacji ministerialnej oraz przez Akademię Judo. Łączna wartość inwestycji to około 10 000 000 złotych. Aby powstał nasz nowy dom, Akademia musi pozyskać 2 000 000 złotych. Liczymy, że RAZEM możemy zbudować coś wspaniałego. Zapraszamy do współpracy!

Zbiórka na się pomaga: https://www.siepomaga.pl/akademia-judo

Foto: PGE Akademia Judo