Międzynarodowych Mistrzostw Wielkopolski Juniorów/ek w Judo

1. ORGANIZATOR

Okręgowy Związek Judo w Poznaniu, Urząd Miasta Poznania, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
„Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego”
2. TERMIN I MIEJSCE:
16.10.2011 /niedziela/
Hala Judo w Poznaniu, ul. Reymonta 1 / TS Olimpia /.
3. PRAWO STARTU:
Dziewczęta i chłopcy roczników :1992,1993,1994,1995 i 1996
4. KATEGORIE WAGOWE
Juniorki : do 44 kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg, 78 kg, +78 kg
Juniorzy: do 55 kg, 60 kg, 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg
Tolerancja wagowa 1 kg.
5. PROGRAM ZAWODÓW:
Godz. 10.00 – 11.00 waga i przegląd lekarski,
Godz. 11.00 – 12.00 weryfikacja i losowanie,
Godz. 12.00 otwarcie zawodów i rozpoczęcie walk do ich zakończenia.
6. OPŁATA STARTOWA:
20,-zł od zawodnika/czki
7. WYRÓŻNIENIA
Medale, puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wagowych
8. TELEFONY KONTAKTOWE ORGANIZATORÓW
OZ Judo tel/fax 0-61 869-04-50, email: kubea@poczta.fm
TS Olimpia / sala judo / tel. 0-61 841-39-53, P. Czesław KUR tel/fax 0-61 868-34-81
W zawodach start potwierdziły dwie ekipy francuskie, Szwedzi, Duńczycy i Niemcy.
Ekipy sportowe mogą korzystać bezpłatnie z noclegu na sali judo.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami sędziowskimi i aktualnym Regulaminem Sportowym PZ Judo na 2 matach. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów.
Okręgowy Związek Judo w Poznaniu informuje, iż zgodnie z Regulaminem Sportowym Polskiego Związku Judo oraz wytycznymi i postanowieniem WPSL w Poznaniu decyzją lekarza zawodów zawodnicy\czki nie posiadający aktualnych badań lekarskich wydanych przez lekarza sportowego nie zostaną zweryfikowani, a tym samym nie będą mogli brać udziału w zawodach.
Wszelkie komunikaty i wyniki dostępne będą na stronie internetowej www.oz-judo.pl