Szanowni Państwo,

Z wielkim zażenowaniem piszę do Państwa niniejsze oświadczenie. Chciałbym pisać o planach, sukcesach, też o porażkach odnoszonych w sportowej rywalizacji na tatami. Jest inaczej, przychodzi mi tłumaczyć rzeczy dla laika oczywiste. Jestem przekonany, że – mimo treści otrzymanej korespondencji – oczywiste również dla dyrektora sportowego Polskiego Związku Judo pana Adama Maja.

Oto fakty:

1. Katarzyna Kłys realizuje przygotowania do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro wg planu przygotowanego przez trenera przygotowań olimpijskich Katarzyny Kłys, Artura Kłysa. Plan ten został zaakceptowany przez dyrektora sportowego Polskiego Związku Judo Pana Adama Maja co potwierdza jego podpis widniejący na nim.Plan ten został uzgodniony z dyrektorem Majem w miesiącu styczniu br.

2. Realizując ten plan pod okiem trenera Artura Kłysa Katarzyna Kłys zrealizowała I etap to jest zakwalifikowała się do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro.

3. W planie, o którym mowa powyżej nie ma turnieju Masters w Guadalajarze (Meksyk). Decyzja ta została podjętą świadomie już w styczniu. Ostatnim zaplanowanym startem były zawody Grand Prix w Ałmatach (Kazachstan) w dniach 13-15.05.2016 r., które zakończyły się dla Katarzyny Kłys sukcesem – zdobyła tam brązowy medal pokonując w decydującym pojedynku brązową medalistkę Mistrzostw Świata z Czelabińska (2014 r.) Kubankę CORTEZ ALDAMA Onix.

4. Podczas turnieju Grand Prix w Ałmatach złoty medal w kat. wag. 57 kg zdobyła Arleta Podolak „wskakując” na pozycję dającą jej przed turniejem Masters w Guadalajarze kwalifikację kontynentalną.
Podczas tego samego turnieju poważnej kontuzji nabawił się mający pewną kwalifikację Maciej Sarnacki, która praktycznie uniemożliwia mu start w pełnej sprawności w IO w Rio de Janeiro.
Również – podczas tego turnieju – mającą pewną kwalifikację olimpijską Daria Pogorzelec uległa poważnej
kontuzji, poddającej w wątpliwość powrót w pełni do zdrowia do czasu Igrzysk Olimpijskich.

5. W dniu 16.05.2016 r. IJF (Światowa Federacja Judo) opublikowała ranking olimpijski przed turniejem Masters w Guadalajarze.

6. Dnia 19.05.2016 r. KS Polonia Rybnik przesłał do dyrektora sportowego PZ Judo pana Adama Maja przygotowany po wnikliwej analizie dokonanej przez trenerów Artura Kłysa i Artura Kejzę (konsultacja)
a) plan indywidualny przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Katarzyny Kłys. Plan ten jest aktualizacją planu uzgodnionego z dyrektorem Majem w Zakopanem w styczniu br.
b) imienną listę osób biorącą udział w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich Kasi Kłys
z prośbą o akceptację bądź uwagi.
Do dnia dzisiejszego, pomimo jeszcze dzisiaj monitu w tej sprawie brak jest reakcji PZ Judo. Zgodnie z tym planem przygotowania do IO rozpoczynamy szeroką grupą ( z udziałem też zawodników Polonii Rybnik na koszt Polonii Rybnik) od 28.05.2016 r. zgrupowaniem w Giżycku.

7. Dnia 22.05.br. Byłem umówiony z panem Adamem Majem w Bielsku Białej celem omówienia szczegółów dalszych przygotowań. Zamiast o przygotowaniach zostałem poinformowany o potrzebie pomocy Arlecie Podolak w utrzymaniu kwalifikacji kontynentalnej poprzez start lub nie (decyzja do podjęcia w Guadalajarze) Katarzyny Kłys celem utrzymania kwalifikacji bezpośredniej (wówczas Arleta Podolak miałaby zapewnioną kwalifikację kontynentalną).
Do udziału w rozmowie dołączył trener Artur Kłys. Przedstawiając swoje stanowisko w tej sprawie. Trener przygotowań olimpijskich Katarzyny Kłys, Artur Kłys nie wyraził zgody na wyjazd i start w Guadalajarze Katarzyny Kłys przedstawiając w rozmowie obszerną, rzeczową argumentację.

8. 23 maja o godz. 14.55 do trenera Artura Kłysa oraz m.in. do KS Polonia Rybnik wpłynął mail od dyrektora Adama Maja, którego treść opublikowała na swoim facebooku Katarzyna Kłys. W mailu tym, nie przedstawiając żadnej szkoleniowej argumentacji dyrektor Adam Maj, powołując się na uzgodnienia z prezesem i członkami zarządu Polskiego Związku Judo „bezwzględnie zobowiązuje do wyjazdu na turniej Masters w Meksyku zawodniczkę Katarzynę Kłys”… W mailu tym dyrektor Adam Maj powołuje się na brak zgody na decyzję Katarzyny Kłys obecnych w Bielsku Białej członków zarządu PZ Judo oraz przewodniczącego i członków Rady Trenerów PZ Judo. KS Polonia Rybnik jest w posiadaniu pisemnych oświadczeń od dwóch członków Rady
Trenerów, że nie wyrażali opinii, którą cytuje dyrektor Adam Maj w swoim mailu.

9. W dniu 24.05. członek zarządu PZ Judo pan Robert Żaczkiewicz złożył rezygnację z funkcji członka zarządu PZ Judo ( https://judoinfo.pl/rezygnacja-z-czlonkostwa-w-zarzadzie-polskiego-zwiazku-judo )


Stanowisko KS POLONIA z siedzibą w Rybniku

1. KS Polonia uznaje za nadrzędne argumenty przedstawione przez trenera przygotowań olimpijskich Artura Kłysa a mianowicie:
– realizację przygotowań do Igrzysk Olimpijskich wg omówionego i przyjętego przez dyrektora sportowego PZ Judo w styczniu br planu bez startu w turnieju Masters w Guadalajarze, gdyż:
a) start ten rodzi duże ryzyko odniesienia kontuzji, szczególnie, że Katarzyna Kłys jest w okresie regeneracji organizmu przed zaplanowanymi ciężkimi przygotowaniami,
b) startując nienależycie skoncentrowanym jest duże prawdopodobieństwo odniesienia porażki i pozostania do Igrzysk w poczuciu pokonanej na ostatnich zawodach,
c) wyjazd do Guadalajary (Meksyk) to też wielki wysiłek dla organizmu Kasi; ponad 20 godzin podróży w jedną stronę, aklimatyzacja czasowa, klimatyczna oraz fakt położenia miasta na wysokości ponad 1500 m n.p.m.
d) to dezorganizacja zaplanowanych przygotowań – Kasia Kłys rozpoczyna ponad 70-dniowe przygotowania co najmniej kilka dni później, w dodatku zamiast wypoczęta – zmęczona. I nie ma tutaj znaczenia czy zawodniczka wystartuje w zawodach czy też nie.

2. KS Polonia jest zbulwersowany treścią maila z dnia 22.05.2016 r. ( godz. 14.55.13 ).

3. KS Polonia jest zbulwersowany powoływaniem się w mailu na nieprawdziwe informacji co do stanowiska przedstawicieli rady trenerów obecnych w Bielsku Białej (patrz pkt 8 powyżej).

4. KS Polonia ubolewa, że jak „czyta” z maila dyrektora Adama Maja Polskiemu Związkowi Judo bardziej zależy na zdobyciu kwalifikacji niż na olimpijskim sukcesie, bo jak inaczej odczytać nie podejmowanie rozmowy co zrobić by uzyskaną kwalifikację przekuć na olimpijski medal.

5. KS Polonia życzy Arlecie Podolak utrzymania kwalifikacji kontynentalnej i wierzy, że ta kwalifikacja przy Arlecie pozostanie.

6. Jeszcze w dniu dzisiejszym Klub wyśle pismo do MSiT z prośbą o wpłynięcie na PZ Judo aby ten nie wywierał – naszym zdaniem – niedopuszczalnej presji na Katarzynę Kłys i jej trenera zapewniając im spokojne przygotowania – zgodnie z przyjętym przez PZ Judo planem – do najważniejszej imprezy sportowej czterolecia – Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro.

Juliusz Kowalczyk, Prezes KS Polonia Rybnik