Uczestnicy:
Zawodnicy w parach.

Organizacja:
Zawodnicy ustawieni twarzą do siebie w podporze przodem, nogi w lekkim rozkroku.
Na sygnał każdy z zawodników stara się uderzyć jedną ręką w grzbiet dłoni przeciwnika jednocześnie unikając trafień współćwiczącego zmieniając położenie dłoni. Za każde trafienie zawodnik otrzymuje punkt.
Wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów.