POZNAŃSKI OTWARTY WIOSENNY TURNIEJ JUDO DZIECI

1. ORGANIZATOR
Okręgowy Związek Judo w Poznaniu
Urząd Miasta Poznania
2. TERMIN I MIEJSCE:
19.04.2009 /niedziela/
Hala Judo w Poznaniu, ul. Reymonta 1 / TS Olimpia /.
3. PRAWO STARTU:
Dziewczęta i chłopcy rocz. 1997 – 1998 posiadający min. 5 KYU i ważne badania lekarskie.
Zakaz stosowania rzutów z kolan, rzutów z chwytem za samą głowę, rzutów za nogi

4. KATEGORIE WAGOWE:
Do ustalenia kierownika zawodów w przedziałach max co 3 kg.
5. PROGRAM ZAWODÓW:
Godz. 9.00 – 10.00 waga i przegląd lekarski,
Godz. 10.00 – 11.00 weryfikacja i losowanie,
Godz. 11.00 otwarcie zawodów i rozpoczęcie walk do ich zakończenia.
6. OPŁATA STARTOWA:
15,-zł od zawodnika/czki
7. WYRÓŻNIENIA:
Dyplomy, medale i nagrody za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wagowych.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami sędziowskimi i aktualnym Regulaminem Sportowym PZ Judo na 2 matach. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów.
Okręgowy Związek Judo w Poznaniu informuje, iż zgodnie z regulaminem sportowym Polskiego Związku Judo oraz wytycznymi i postanowieniem WPSL w Poznaniu decyzją lekarza zawodów zawodnicy\czki nie posiadający aktualnych badań lekarskich wydanych przez lekarza sportowego nie zostaną zweryfikowani, a tym samym nie będą mogli brać udziału w zawodach.
Wszelkie komunikaty i wyniki dostępne będą na stronie internetowej www.oz-judo.pl

OTRZYMUJĄ:
1-23. Kluby i UKS-y woj. wielkopolskiego