Zasady kwalifikacji do European Open Katowice i Praga 4-5 marca 2017

Info PZJudo.

Zasady kwalifikacji do European Judo Open Men 2017
Katowice 04-05.03.2017

Zawodnik uzyskuje kwalifikacje do startu w European Judo Open Men w Katowicach
w kolejności gdy spełni warunki.

Miejsce uzyskane w zawodach:
1. Mistrzostwa Europy 2016 – miejsce 1-7.
2. Grand Slam 2016 – miejsce 1-7.
3. Grand Prix 2016 – 1-5
4. European Open 2016 – miejsce 1-3.
5. Mistrzostwa Polski 2016 – miejsce 1.
6. Puchar Polski seniorek i seniorów – Warszawa 11.02.2017 – najwyższe miejsce zdobyte przez zawodnika bez kwalifikacji. W zawodach będą rozegrane dodatkowe walki o jedno miejsce 3, 5 i 7 związane z uzyskaniem kwalifikacji do EO w Katowicach (wyłonienie zawodników z kwalifikacją i rezerwowych).

W przypadku posiadania kwalifikacji w dwóch kategoriach wagowych zawodnik uzyskuje kwalifikację w kategorii wagowej, w której startował w PP.
Kwalifikacja jest ważna przy min. jednej wygranej walce podczas PP.
W przypadku rezygnacji ze startu w EO w Katowicach zawodnika posiadającego kwalifikację do EO kwalifikuje się pierwszy zawodnik rezerwowy.
W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami decyzję podejmuje Zarząd PZ Judo.
Liczba zawodników kwalifikujących się do zawodów w Katowicach – 4 – uczestnictwo na koszt PZ Judo.
W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami decyzję podejmuje Zarząd PZ Judo.

Zasady kwalifikacji do European Judo Open Women 2017
Praga 04-05.03.2017

Zawodniczka uzyskuje kwalifikacje do startu w European Judo Open Women w Pradze
w kolejności gdy spełni warunki.

Miejsce uzyskane w zawodach:
1. Mistrzostwa Europy 2016 – miejsce 1-7
2. Grand Slam 2016 – miejsce 1-7
3. Grand Prix 2016 – 1-5
4. European Open 2016 – miejsce 1-3.
5. Mistrzostwa Polski 2016 – miejsce 1.
6. Puchar Polski seniorek i seniorów – Warszawa 11.02.2017 – najwyższe miejsce zdobyte przez zawodniczkę bez kwalifikacji. W zawodach będą rozegrane dodatkowe walki o jedno miejsce 3, 5 i 7 związane z uzyskaniem kwalifikacji do EO w Katowicach (wyłonienie zawodniczek z kwalifikacją i rezerwowych).

W przypadku posiadania kwalifikacji w dwóch kategoriach wagowych zawodniczka uzyskuje kwalifikację w kategorii wagowej, w której startowała w PP.
Kwalifikacja jest ważna przy min. jednej wygranej walce podczas PP.
W przypadku rezygnacji ze startu w EO w Pradze zawodniczki posiadającej kwalifikację do EO kwalifikuje się pierwsza zawodniczka rezerwowa

Liczba zawodniczek kwalifikujących się do zawodów w Pradze – 4.
3 pierwsze zawodniczki z kwalifikacjami – uczestnictwo na koszt PZ Judo, istnieje możliwość wysłania zawodniczki z 4 pozycji na koszt klubu.
W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami decyzję podejmuje Zarząd PZ Judo.

Posted Under
Bez kategorii