Ministerstwo Zdrowia dnia 27 lutego 2019 roku wydało rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresie i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

Ten akt prawny ułatwia uzyskanie zaświadczenia przez zawodników, uprawnionymi do wydawania orzeczeń lekarskich stają się także lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

Odnośniki do przepisów:

  • Dz.U. 2019 poz. 395 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń
  • Dz.U. 2019 poz. 396 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia