Autor: r.zaczek

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI SENIOREK I SENIORÓW W JUDO

Przedstawiam komunikat z Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów
http://new.pzjudo.pl/uploaded/wydarzenia/1382093918_DMP%20Senior%C3%B3w%20-%2018.10.pdf
Który widnieje już dwa tygodnie na stronie www.pzjudo.pl w zakładce zawody.
Przypominam iż do 25.10.2013 była rezerwacja noclegów, z racji tego iż niewiele klubów do tej pory rezerwowało nocleg przedłużam ostateczny termin rezerwacji do 28.10.2013 (po tym terminie organizator nie zapewnia noclegów).
Prezes KOZJUDO Robert Zaczkiewicz

Czytaj więcej

Śmierć Pawła Pytlińskiego

Znany judoka Paweł Pytliński zmarł po ugodzeniu nożem w klubie nocnym

W nocy z piąt­ku na so­bo­tę na kra­kow­skiej Olszy do­szło do tra­ge­dii – ugo­dzo­ny nożem w jed­nym z klu­bów noc­nych 36-let­ni męż­czy­zna zmarł. Jak in­for­mu­je „Pol­ska – Ga­ze­ta Kra­kow­ska”, męż­czy­zną tym oka­zał się Paweł Py­tliń­ski, znany były ju­do­ka, re­pre­zen­tant Pol­ski oraz za­wod­nik Wisły Kra­ków.

Czytaj więcej